Liturgický kalendár:

Pondelok 14.5. je sviatok sv. Mateja, apoštola

Streda 16.5. je spomienka na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Sobota 19.5. (večer vigília Zoslania Ducha Svätého)

Nedeľa 20.5. je Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Dnes (13.5.) je zbierka na saleziánske masmédiá. Všetkým darcom vyslovujeme vopred srdečné Pán Boh odmeň. Okrem dnešnej zbierky je možné jednorazovo alebo pravidelne podporovať naše katolícke rádio Lumen, televíziu Lux a Naša Žilinská diecéza aj formou poštových poukážok alebo bezhotovostne cez účet na účet Žilinskej diecézy. Poukážky nájdete pri vchode do kostola.

Deviatnik k P.M. PomocniciZačíname v utorok 15.5. modlitbou k Panne Márii a slovkom o jej cnostiach pri sv. omši.

Zapisovanie úmyslov na sv. omšeÚmysly na sväté omše na jún a júl budeme zapisovať u saleziánov v sobotu 19.5. po sv. rannej svätej omši. V Bánovej budeme zapisovať sv. omše na jún v utorok 15.5. pred sv. omšou.

Bdenie v modlitbe: V sobotu 19.5. o 20:00 (u saleziánov) budeme mať modlitbovú vigíliu. Náš Nebeský Otec so Synom posiela svojho Ducha tým, ktorí mu dávajú svoj priestor a čas – teda modliacej sa Cirkvi. Pozývame našich mladých, birmovancov, rodičov, rodiny i všetkých našich farníkov zotrvať s nami v modlitbe, pri Božom Slove a v adorácii.

OHLÁŠKY: Oznamujeme, že snúbenci Tomáš Hrnčiar (*1974) bytom Hečkova 20 z Farnosti Žilina-Saleziáni a Veronika Vavricová r. Madunická (*1977) bytom Hečkova 20 z Farnosti Žilina-Saleziáni plánujú prijať sviatosť manželstva vo našej farnosti.

 Beh Dominika Savia. V dnešnú nedeľu, 13. mája 2018, sa na ihrisku Bánovskom kostole uskutoční Beh Dominika Savia. Registrácia začína o 14:45, súťaží sa v kategóriách: deti do 7 rokov, deti 8 – 11 rokov, deti 12 – 15 rokov, súťažiaci nad 16 rokov. Je pripravený sprievodný program pre deti a občerstvenie. Registračný poplatok pre dospelých je 2 €. Viac informácií na plagátoch a facebooku.

V pondelok 21.5. je  v Bánovej výročie posviacky kostola Božského Srdca.  21.5. 1939, ho požehnal ho o. biskup Mons. Karol Kmeťko. Základný kameň kostola požehnal kňaz Andrej Hlinka 28.7. 1935. V súčasnosti nás čaká oprava fasády a výmena strešnej krytiny. Sme vo fáze vybavovania povolení a spresňovania rozpočtu. Orientačná cena za vykonanie potrebných opráv sa hýbe okolo 30-tisíc Eur.

Pre budúcich birmovancov: Prvé stretnutie bude v piatok 25.5.. Začíname večernou sv. omšou o 17:30 vo farskom kostole u saleziánov, po ktorej budeme pokračovať. Pravdepodobný koniec programu bude najskôr o 19:30.

 Upratovanie kostola má skupina č. 7.

Pozvánka na prednášku Richarda Vašečku. Pozývame všetky rodiny na prednášku Richarda Vašečku „Kto je lepší? Ocko či mamička? – Ako nájsť zhodu pri výchove detí.“ Pri príležitosti Dňa matiek (tohto roku 13.5.) a Dňa rodiny (15.5.) sa prednáška uskutoční 14. mája o 17:00 v diecéznom centre v Žiline. Vstup je voľný a detská služba zabezpečená.

Oznam po sv. omši o 9:30 (13.5.) u saleziánov: Po skončení svätej omše deti (prvoprijímajúci) s rodičmi majú skúšku rovnošiat v aule na poschodí.