Liturgický kalendár:

5.6. v utorok je spomienka na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

6.6. v stredu je spomienka na sv. Norberta, biskupa,

8.6. v piatok je Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

9.6. v sobotu je spomienka na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie,

10.6. je 10.nedeľa v cezročnom období

 Pri východe z kostola nájdete nové číslo DBŽ (don Bosco v Žiline), nech sa páči môžete si ho zobrať domov, aby ste mali spoluúčasť na dianí v našom diele a farnosti. Nájdete v ňom okrem iného aj zmeny, ktoré sa udejú cez prázdniny.

Ďakujeme za prípravu Slávnosti Najsvätejšieho Tela a Krvi, nášmu pánovi kostolníkovi,  zboru La Famiglia a pani organistke, našim farníkom, ktorí si zobrali na starosti pripraviť oltárik i celému spoločenstvu, ktoré prispelo svojou spoluúčasťou na oslave Eucharistickej prítomnosti Ježiša – tohto najväčšieho daru pre človeka. V Eucharistii a cez ňu sa stávame spoločenstvom – rodinou, ktoré si vytvára náš Nebeský Otec.

 Pozvánka na 20. výročie. Chrámový spevácky zbor La Famiglia Vás srdečne pozýva na slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia zboru v nedeľu 10.júna 2018 o 16:00 v priestoroch telocvične saleziánskeho domu, ktorá sa vo sviatky používa ako súčasť farského kostola sv. Jána Bosca. Diriguje: Barbora Brosová Lipková.

Odporúčame knižky vhodné pre deti na povzbudenie rastu vo viere. Naši prvoprijímajúci majú možnosť zľavy. Knihy nájdete na stolíku pri vstupe do kostola.

Do pozornosti dávame naše letné tábory medzi nimi pribudol aj 1 nový. Od 3.- 6.7.2018 sa uskutoční netradičný a jedinečný pobytový tábor pre chlapcov s názvom CechCamp. Tábor je určený pre chlapcov, ktorí ukončili 6 a 7 ročník ZŠ. Čakajú nás doobedia strávené v stolárskych a autoopravárenských dielňach pod vedením skúsených majstrov  a animátorov, práca s drevom a železom. Poobedia plné hier a zábavy. Ubytovanie je zabezpečené v školskom internáte, strava je zabezpečená v školskej jedálni. Pri tejto ponuke sa neoplatí váhať.

V dnešnú nedeľu 3.6. je o 14:30 adorácia prvej nedele v mesiacio 15:00  v oratku máme stretnutie rodín, ktoré objavujú témy z exhortácie Radosť z Lásky od pápeža Františka (tentokrát o krízach, strachoch a úzkostiach v rodinnom živote). Srdečne ste pozvaní.

Vo štvrtok 7.6.2018 sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite (Paľova búda) uskutoční rekolekcia kňazov Žilinského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9:30.

Budúcu nedeľu 10.06. bude o 9:00 duchovná obnova pre rodiny.

Sv. omša v nedeľu 10.6. o 9:30 bude za šírenie kultúry života a za požehnanie manželov a rodín – pôvodne zapísaný úmysel sa prekladá na 8:00.

Festival saleziánskej kultúry

Saleziáni, DOMKA a Občianske združenie „Divadlo s myšlienkou“ sa spojili, aby pripravili prvý krát v histórii Slovenska: Festival saleziánskej kultúry. Tento Festival bude trojdňový, bude sa odohrávať v Žiline v Dome odborov a ponúkne v stredu 20. júna a v sobotu 23. júna dokopy 4 verejné vystúpenia: 2 divadelné komédie, jednu divadelnú drámu a výchovný koncert o opere a operete. Okrem toho ponúkne výstavu obrazov a prezentáciu kníh.

Nakoľko ide o festival, je možné si zakúpiť lístky za ľudové ceny: jedno predstavenie 3,- €. Druhé + 1,- €, tretie + 50 centov a štvrté zadarmo. Kto si kúpi všetky lístky, zaplatí 4,50- za 4 vystúpenia v Dome odborov. Lístky sa dajú kúpiť v sakristii, alebo na stránke www.domkazilina.sk

Upratovanie kostola má skupina č. 9.

V BÁNOVEJ:

Zmena termínu sv. omše (v Bánovej). V pondelok 4.6. bude v Bánovej sv. omša o 15:00 pohrebná, večerná už po nej nebude.

8.6. Máme Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – v Bánovej sú hody. Slávnostný kazateľ bude o. Vlado Kutiš, p. farár z Hájika a po nej bude agapé na námestí pred kostolom, kde ste srdečne pozvaní. Je to príležitosť budovať spoločenstvo tu v Bánovej – a preto sme viac ako len pozvaní.

V nedeľu 10.6. bude o 10:00 slávnosť prvé sv. prijímania. Príprava obradu bude vo štvrtok 7.6. o 15:30 a vysluhovanie sviatosti zmierenia začne spoločnou prípravou v sobotu 9.6. o 16:30. Odporúčame našich prvoprijímajúcich a ich rodiny do intenzívnych modlitieb.