Týchto pár krátkych videí je v štýle „deviatnika“ – deväťdňovej prípravy na Sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov.
Neváhaj a jednoducho začni – pozri si každý deň, pouvažuj, pomodli sa.
Takto sa môžeš jednoducho pripraviť na Sviatok…, alebo objaviť niečo, čo majú prvoprijímajúci na kartičkách – nálepkách svojej prípravy.

Niečo dobré pre život: https://www.youtube.com/watch?v=FP2wp7yZVMA&list=PLLQwPRmWD7RHejuhCxY7g4cBCcR8ZM6Xe

alebo http://saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/2466-novena-k-pomocnici