Hnutia, združenia, školy

UPC Žilina
OATA Žilina
GSF Žilina
GKP Žilina
CVČ Žirafa
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Saleziáni don Bosca
DOMKA – Zdruzenie salez. mladeze
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Domec – Bánová
CVC Strom Solinky