Médiá

Rádio Lumen
Rádio Proglas
Televízia Noe
Televízia LUX
Vatikánsky rozhlas v slovenčine
Farský časopis Kompót