Liturgický kalendár:

31.5.  vo štvrtok je Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

1.6. v piatok je spomienka na sv. Justína, mučeníka (zároveň je prvý piatok v mesiaci)
2.6. v sobotu je prvá sobota v mesiaci (s mariánskou pobožnosťou 1. soboty v mesiaci po rannej sv. omši)

V Bánovej bude len jedna sv. omša o 15:00 (sobášna) po nej bude pobožnosť 1. soboty

3.6. je 9.nedeľa v cezročnom období (popoludní je adorácia o 14:30)

 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Sv. omše u saleziánov sú ráno o 6:30, večer o 17:30 a 20:00. Večernú sv. omšu o 17:30 by sme konali slávnostnejším spôsobom – v procesii k oltárikom, ktoré budú v blízkom okolí kostola. Oltáriky pripravia rodiny s malými deťmi, mladí, rodinné spoločenstvá a naši drahí seniori. Zástupcovia spoločenstiev komunikujú s farárom. Vhodné je, aby si deti s rodičmi pripravili košíky s lupeňmi kvetov na procesiu. V Bánovej bude sv. omša ráno o 7:00, o 13:30 a večer o 17:30 slávnostnejším spôsobom.

Do pozornosti dávame tábory pre deti – dva prímestské a jeden pobytový dievčenský – prihlášky sú pri sakristii na nástenke.

Rodinný tábor. Pozývame rodiny, ktoré chcú utužiť svoje vzťahy, prežiť pár dni v priateľskej atmosfére na rodinnom tábore. Tábor sa uskutoční v termíne 16.-19. augusta v Rodinkove. Bližšie informácie na plagáte a na stránke domkazilina.sk.

Pozvánka na 20. výročie

Chrámový spevácky zbor La Famiglia Vás srdečne pozýva na slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia zboru v nedeľu 10.júna 2018 o 16:00 v priestoroch telocvične saleziánskeho domu, ktorá sa vo sviatky používa ako súčasť farského kostola sv. Jána Bosca. Diriguje: Barbora Brosová Lipková.

 Odporúčame knižky vhodné pre deti na povzbudenie rastu vo viere. Naši prvoprijímajúci majú možnosť zľavy. Knihy nájdete na stolíku pri vstupe do kostola.

V sobotu 2.6. je o 10:00 slávnosť prvé sv. prijímania. (V Bánovej 10.6. o 10:00)

Príprava obradu u saleziánov bude v stredu 30.mája o 15:30 a vysluhovanie sviatosti zmierenia začne spoločnou prípravou v piatok o 15:30. Po večernej sv. omši je potom upratovanie a zdobenie kostola. Odporúčame našich prvoprijímajúcich a ich rodiny do intenzívnych modlitieb.

Upratovanie kostola má skupina č. 9.