Liturgický kalendár:

Pondelok 21.5. je spomienka na Pannu Máriu Matku Cirkvi. V Bánovej je výročie posviacky kostola.

Štvrtok 24.5. je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov (v saleziánskej farnosti)

Sobota 26.5. je spomienka na sv. Filipa Neriho, kňaza

Nedeľa 27.5. je Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Zbierka na saleziánske masmédia vyniesla minulý týždeň u saleziánov 1294,80 a v Bánovej 512,70 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

Sviatok Panny Márie Pomocnice (24.5. a 26.5.)

Pozývame vás na sviatočnú sv. omšu vo štvrtok 24.5. o 17:30. Kazateľom bude don Pavol Grach, ktorý nám predstaví mariánsku úctu v saleziánskej rodine a Združenie Panny Márie Pomocnice, ktoré napomáha upevňovaniu viery a mariánskej úcty v rodinách i vo farnosti. Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov vyvrcholí v našej farnosti v sobotu 26.5. o 15:00 slávnostnou sv. omšou, ktorú bude sprevádzať zbor La Famiglia. Po nej bude procesia so sochou Panny Márie do oratória, kde bude pokračovanie vo forme agapé, rozhovorov a hier. Srdečne ste pozvaní.

Rodinný tábor. Pozývame rodiny, ktoré chcú utužiť svoje vzťahy, prežiť pár dni v priateľskej atmosfére na rodinnom tábore. Tábor sa uskutoční v termíne 16.-19. augusta v Rodinkove. Bližšie informácie na plagáte a na stránke domkazilina.sk.

OHLÁŠKY: Oznamujeme, že snúbenci Matej Leško z Banskej Bystrice a Andrea Vojtková z farnosti Bytčica plánujú uzavrieť manželstvo vo našej farnosti 30.6. 2018.

Pre budúcich birmovancov – Prvé stretnutie bude tento týždeň v piatok 25.5.. Začíname večernou sv. omšou o 17:30 vo farskom kostole u saleziánov, po ktorej budeme pokračovať. Pravdepodobný koniec programu bude najskôr o 19:30. Každé stretnutie je veľmi dôležité.

Ďakujeme Pánu Bohu za pekné počasie, ktoré nám daroval, aby sme oslávili Pannu Máriu a Dominik Savia v Bánovej už tradičným behom Dominika Savia. Do peknej spolupráce sa zapojili mladší i starší Bánovčania so saleziánmi a ďalšími dobrými ľuďmi a pripravili peknú slávnosť, súťaže i zabezpečenie pretekov – srdečná vďaka. Tohto roku bežalo 201 pretekárov a tých, čo nesúťažili v behu bolo ešte viac. Cieľom je spájať ľudí dobrej vôle prostredníctvom športu a spoločenstva vo viere, aby sme čím viacerí dosiahli najvyšší cieľ – nebo.

V pondelok 21.5. je  v Bánovej výročie posviacky kostola Božského Srdca.  21.5. 1939 ho požehnal o. biskup Mons. Karol Kmeťko. Základný kameň kostola požehnal kňaz Andrej Hlinka 28.7. 1935. V súčasnosti nás čaká oprava fasády a výmena strešnej krytiny. Sme vo fáze vybavovania povolení a spresňovania rozpočtu. Orientačná cena za vykonanie opráv je okolo 30-tisíc Eur.

Pozvánka na 20. výročie. Chrámový spevácky zbor La Famiglia Vás srdečne pozýva na slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia zboru v nedeľu 10.júna 2018 o 16:00 v priestoroch telocvične saleziánskeho domu, ktorá sa vo sviatky používa ako súčasť farského kostola sv. Jána Bosca. Diriguje: Barbora Brosová Lipková.

Dobré knihy pre deti a prvoprijímajúcich

Do pozornosti dávame knižky vhodné pre deti na povzbudenie rastu vo viere. Naši prvoprijímajúci majú možnosť zľavy. Knihy nájdete na stolíku pri vstupe do kostola.

Upratovanie kostola má skupina č. 8.