Prvé sväté prijímanie

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

Príprava

Prípravu detí na prvé sv. prijímanie tvorí:

  1. Sprevádzanie vo viere rodičmi a účasť detí na hodinách náboženskej výchovy v škole.
  1. Nedeľná sv. omša. Ak je to možné, odporúčame účasť detí s rodičmi na sv. omši vo farskom kostole sv. Jána Bosca v nedeľu o 9.30 hod. Táto sv. omša bude špeciálne zameraná na prípravu detí na prvé sv. prijímanie, ale aj pre rodiny s menšími deťmi. Ak sa zúčastňujete na sv. omšiach inde, alebo v inom čase, nech si Vaše dieťa nechá potvrdiť kartičku kňazom.
  1. Spravidla jeden krát do mesiaca bude spoločné stretnutie rodičov a detí podľa rozpisu, ktorý dostanú rodičia na začiatku prípravy. Prvé stretnutie je 17.9.2017 o 15:45! 

Na stiahnutie: prihláška na 1. sväté prijímanie vo Farnosti Žilina – Saleziáni

Milí rodičia, ak ste neboli na prvom stretnutí pre prvoprijímajúcich a rodičov, prosíme kontaktujte nás čím skôr na mailovej adrese: zilina.sdb@gmail.com

Podobne Vás prosíme, aby ste sa skontaktovali prostredníctvom mailovej adresy (zilina.sdb@gmail.com), ak ste nedostali materiály zo spoločného stretnutia elektronickou poštou.

Pre pre prípravu detí na sv. omše s rodičmi odporúčame: http://zastolom.sk/category/domaca-cirkev/nedelny-bulletin/

Celkom zaujimavý projekt sú trojminútové katechézy s možnosťou stiahnuť si aplikáciu do mobilu: 3MC