Liturgický kalendár:

 

3.12. utorok Spomienka na sv. Františka Xaverského, kňaza
5.12. štvrtok Spomienka na blahoslaveného Filipa Rinaldiho
6.12. piatok Prvý piatok.       Sv. omša aj v oratóriu o 18,45

Poklona Najsvätejšej sviatosti až od 13,00

7.12. sobota Spomienka na sv. Ambróza biskupa a učiteľa Cirkvi
8.12. nedeľa 2. adventná nedeľa     –    Sv. omša o 11.00 – krsty

 

Rorátne sv. omše

V advente počas týždňa budú ráno bývať rorátne sv. omše s výnimkou slávností a sviatkov.

Adventný predaj kníh

Po sv. o 8:00, 9:30 a 11:00 je možnosť kúpiť si knihy s náboženskou tematikou. Zisk z tohto predaja ide na podporu chudobných ľudí.

Adventné popoludnia

budú počas každej adventnej nedele na oratku vždy od 15.00 do 17,30. Pozvaní ste všetci, i starší, celé rodiny s deťmi. Dnes budeme okrem iných aktivít vyrábať adventné vence. Doneste si materiál, alebo za symbolickú sumu si ho môžete zakúpiť v oratku.

Diecézna charita

  • ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do minulotýždňovej Tesco zbierky potravín a drogérie. Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 28 ton v hodnote 46 800 eur.
  • prostredníctvom celoslovenskej kampane Charitné Vianoce chce upriamiť pozornosť na seniorov. Pomocou adventného kalendára sa budú môcť deti, mladí, rodiny zapojiť do 4 úloh, ktoré budú spojené s jednotlivými adventnými týždňami a podporiť kampaň charity. Adventné kalendáre sú na stolíku

Aj my môžeme podporiť jej činnosť  zbierkou na Charitu, ktorá je pri dnešných sv. omšiach. Nech Pán bohato odmení Vašu štedrosť.

Diecézne projekty

Oddnes môžete hlasovať za farské a diecézne projekty, ktoré boli predložené v rámci diecéznej projektovej súťaže (z našej farnosti sa podalo 5 projektov). Viac informácií o hlasovaní spolu s modlitbou za farnosť si môžete zobrať pri východe z kostola.

Naša diecéza – najnovšie číslo časopisu

okrem zaujímavého čítania ponúka aj osobitnú prílohu s betlehemom, ktorý si podľa návodu môžete doma vyrobiť. Cena časopisu zostala nezmenená 1 euro, príloha je zadarmo.

Milé maminy z modlitieb matiek, 

pozývame Vás na stretnutie v piatok 6.12.2019, o 19,10 hod. do haly CVČ Strom pri kostole na Solinkách. Prosíme o účasť aspoň po jednej mamičke z každej skupinky. Prihovoria sa Vám Vaše koordinátorky.

 Ďalšie ponuky:

  • Kapucíni pozývajú na budúcu nedeľu 8. decembra 2019 o 18:15 na adventný koncert v Sirotári. Dobrovoľným príspevkom podporíte reštaurovanie fasád kostola a kláštora.
  • Ste slobodný/slobodná a vo viere hľadáte životného partnera? Príďte sa zoznámiť s novými ľuďmi, ktorí rovnako ako vy túžia vstúpiť do sviatostného manželstva, na zoznamovací večer – speed dating katRande, ktorý bude v pondelok decembra,  2019 o 18. hod. do kaviarne Café Kupé, na Katedrálnom námestí 25,  (budova farského úradu) v Žiline. Podrobnejšie informácie o tom, čo je to speed dating a registračný formulár nájdete na plagáte alebo na stránke: katRande.org alebo na Výveska.sk
  • Projekt Milovať a ctiť Vás srdečne pozýva na prednášku Richarda Vašečku Ako naplno prežiť Advent a Vianoce v rodine i v osobnom živote. Prednáška sa bude v pondelok decembra
    o 17,30
     v Diecéznom centre v Žiline.
  • Na deň otvorených dverí pozýva Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti a Stredná zdravotná škola sv. Františka z Assisi v Čadci (Horná 137) v utorok 3.12. 2019 v čase 8,00-15,00.

 

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 3.