Liturgický kalendár:

 

3.12. 2018, pondelok Spomienka na sv. Františka Xaverského, kňaza
7.12. 2018 piatok 1.piatok a spomienka na sv. Ambróza biskupa a učiteľa Cirkvi
8.12. 2018 sobota Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (sv. omše sú o 8:00, 11:00 a 17:30), prikázaný sviatok
9.12.2018 2. adventná nedeľa

 

 Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu nájdete tu: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2018

Zbierka na charitu je pri nedeľných sv. omšiach.

Poďakovanie. Diecézna charita Žilina ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do
minulotýždňovej Tesco zbierky potravín a drogérie. Aj vďaka Vám sa nám
podarilo vyzbierať 24 ton v hodnote 40 tisíc eur.

Rorátne sv. omše V advente počas týždňa budú bývať rorátne sv. omše s výnimkou slávností a sviatkov.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Sv. omše budú v sobotu 8.12. u saleziánov: o 8:00, o 11:00 a 17:30 a v Bánovej o 7:00 a 18:30.

Pri sv. omši o 8:00 bude krst a o 11:00 budú skladať prísľuby noví saleziáni spolupracovníci. Tento deň je pre saleziánov výnimočný, pretože v tento deň si pripomíname aj začiatok saleziánskeho diela.

Adventný predaj eko-vreciek a kníh

Po sv. o 8:00, 9:30 a 11:00 bude počas prvých dvoch adventných nedelí možnosť kúpiť si knihy s náboženskou tematikou a eko-vrecká. Zisk z tohto predaja ide na podporu chudobných ľudí.

Adventné popoludnia budú počas každej adventnej nedele na oratku vždy so začiatkom o 15.00.16:00 bude pol hodinka s témou pre dospelých. Výnimočná bude druhá adventná nedeľa, počas ktorej príde Mikuláš. Už vopred oznámil, že darčeky dá len tým deťom, ktoré mu odovzdajú nejaký výrobok, ktorý si deti vyrobia počas prvej a druhej adventnej nedele. Adventné popoludnia sú otvorené všetkým vekovým kategóriám, zvlášť na dobrú kávičku pozývame seniorov.

Na deň otvorených dverí

pozýva aj Gymnázium Kráľovnej Pokoja na Závaží 2 v Žiline. Vstup je o 11:00 do budovy školy 4.12.2018.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 9.  

Ďalšie pozvánky nájdete vo výveske.

Deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej Začal vo štvrtok 29.11.. Pred požehnaním si vzbudíme úmysel, na ktorý chceme obetovať tento deviatnik a pomodlíme sa Zdravas Mária a Pod Tvoj ochranu. Dobré je uvedomiť si, že Boh ako začne konať najprv si pripravuje tých, s ktorými spolupracuje. Skúsme aj my pouvažovať do akých príprav nás Pán

pozýva.