Liturgický kalendár:

17.3. 2019 2. Pôstna nedeľa

Krížové cesty

V rámci pôstneho obdobia vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty;

v utorky ich animujú mladí po mládežke,

v piatky deti a stretká zo základných škôl o 16:50 (pred sv. omšou),

v nedele o 15:00 pozývame do animácie krížových ciest našich farníkov, rodiny a spoločenstvá. Vedúcich spoločenstiev, alebo rodičov prosíme, aby si prišli vybrať a zapísať vhodný termín do sakristie kostola. Milí rodičia a starí rodičia, odovzdávajme deťom túto pobožnosť, ktorá nás učí objavovať veľkosť Božej lásky a učí nás napĺňať to, čo sľubujeme pri každej svätej omši: Smrť Tvoju Pane zvestujeme… Deti, ktoré prídu si môžu postupne vytvárať aj skladačku 3-rozmerného kríža.

Súťaž o Božom SLOVE (na detskej sv. omši)

Počas pôstnych nedelí budeme mať pri detských sv. omšiach predstavené evanjelium s jeho posolstvom cez obrázok, ktorý si deti môžu zobrať domov do svojich rodín. Lístok, ktorý si môžu vyfarbiť podľa obrazu je aj súťažný. Na ďalšiu nedeľu podpísaný lístok aj s odpoveďou môžu vhodiť do prichystanej nádoby. Na 2. Veľkonočnú nedeľu vylosujeme tri správne odpovede. Ide o pekné ceny. No môžu vyhrať všetci, ktorí sa zúčastnia, lebo budeme lepšie poznať Ježiša, určite budeme jeho lepšími priateľmi a On nám pomôže v našich ťažkostiach zvíťaziť.

Zbierka „Tehlička pre misie“

Tento rok je Tehličkou pre Keralu v Indii, kde povodne mnohým zobrali dom a živobytie. Je to ponuka  ako saleziánskym spôsobom prežiť pôstne obdobie. Aktívne, duchovne, v štedrosti a solidarite s chudobnými a trpiacimi. Vyzbierané prostriedky pomôžu obyvateľom Keraly v núdzi, aby mohli začať znova bývať, chodiť do školy, pracovať. Môžete sa zapojiť tu v kostole pri sakristii, doma cez obálky alebo cez web www.tehlicka.sk. Tam nájdete aj všetky podrobnosti a novinky.

Zbierka na charitu je v túto 1. pôstnu nedeľu (10.3.).

 Vysluhovanie pomazania chorých bude na sv. omši o 7:00 v sobotu 16.3..

Zapisovanie úmyslov na apríl a máj bude v sobotu po rannej sv. omši.

Poďakovanie –  ďakujeme účastníkom jarného upratovania – urobili sme kúsok peknej práce vrámci možností a počtu, ktorí prišiel. Ak by niekto mal záujem pomôcť stačí sa ohlásiť, alebo zapojiť do upratovacích skupín oratka alebo kostola. Kostol upratujeme v piatky po večernej sv. omši. V oratku podľa dohody s vedúcimi. Určite je dobré zapojiť sa do upratovania a skrášľovania toho, čo používame a je naše.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 4. 

PRE Bánovú:

– Budúcu nedeľu 17.3. pokračujem v zbierke na opravu strechy a fasády kostola nášho kostola v Bánovej.

Ďalšie oznamy:

Duchovná obnova pre rodiny bude v nedeľu 17. 3. 2019 o 9:00 hod v saleziánskom oratóriu. Tému “Vaše cesty nie sú moje cesty.” (Iz 55,8) z cyklu Emócie, potreby a cesta k uzdravujúcej slobode vedie don Pavol Dzivý. O 14.00 potom pozývame rodiny na prechádzku spojenú s modlitbou krížovej cesty v Bitarovej.  Podrobnejšie informácie, mail na prihlásenie, sú na plagáte na nástenke.

Spoločná reflexia pre podporu života vo farnostiach v našej žilinskej diecéze

Pri východe z kostola si zoberte dotazník našej diecézy. V ňom sa dozviete aj jeho význam. Má slúžiť na reflexiu farníkov na život spoločenstva a vzťahov vo farnostiach a potom na tvorbe spôsobov, ktoré by tomu mohli napomôcť. Cez tento dotazník sa dajú získať aj zaujímavé veci J.

Divadlo o sv. Františkovi

Bratia kapucíni z Bratislavy pripravili divadelné predstavenie o sv. Františkovi „Ó, slobodná duša muža, ktorému stačí len Kristus.“ Srdečne vás pozývame na predstavenia do Katolíckeho domu (Školské sestry) 15. a 16.3.2019 vždy o 18:00. Vstupenky s cenou 5 € sú na vrátnici kláštora Školských sestier a v sakristii Sirotára (kapucíni).