Liturgický kalendár:

 

24.6.2019 pondelok Slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa
27.6.2019 štvrtok Ľubovoľ. spom. na sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
28.6.2019 piatok

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

29.6. 2019 sobota Prikázaný Sviatok svätých Petra a Pavla, apoštolov
30.6. 2019 13. nedeľa v cezročnom období

 

 

Dnes je zbierka na dobročinné dielo sv. Otca tzv. „halier“ sv. Petra.

 

Fotky a video z prvého sv. prijímania. Dnes po sv. detskej omši si môžu deti z ostatných škôl vyzdvihnúť po sv. omše CD-čka s fotkami a videami. Deti zo škôl na Jarnej a na Vendelína Javorku ich dostanú od svojich katechétov.

 

Milí rodičia, na Letný Prímestský tábor sú posledné voľné miesta. Je možné prihlásiť sa cez našu stránku domkazilina.sk.

 

Vo piatok 28.6.  je na slávnosť Božského Srdca. V Bánovej sú hody – o 17:30 tam bude hodová sv. omša. Slávnostný kazateľ bude don Štefan Urban.

V sobotu 29.6. je prikázaný sviatok Petra a Pavla

V Bánovej budú sv. omše doobeda o 7:00, o 10:00 (celebruje p. Robert Chabada OFM.)  a večer o 18:30.

V nedeľu 30.6. budú sv. omše ešte o 7:00 a 9:30, v júli a auguste budú nedeľné sv. omše o 8:00.

 

U saleziánov v sobotu na svätých Petra a Pavla budú sv. omše o 7:00, 17:30 a 20:00.

V nedeľu 30.6. budú sv. omše ešte ako v nedele cez školský rok.

V júli a auguste budú nedeľné sv. omše o 6:30, 8:00 a 9:30, večerná o 20:00. Teda sv. omša o 11:00 nebude bývať.

 

Mládežka už od budúceho týždňa nebude.

 

Začína sa prerábka a maľovanie farského kostola. V piatky nebudú adorácie až do septembra. Vo štvrtok 27.6. od 14:00 poobede bude prvá brigáda, aby sme preniesli niektoré mobilné časti kostola a potom od 1.7. od rána (po rannej svätej omši) budú ďalšie brigády (prenesieme lavice a ostatné časti kostola), tak aby sme mohli používať telocvičňu ako náhradný priestor kostola. Budeme radi, ak sa nám ozvete a prihlásite sa v sakristii, aby sme mohli pripraviť všetko, čo je potrebné.

Pomoc ľuďom bez vlastného domova. Na tento účel bude v dnešnú nedeľu 23.6. po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00 predaj tvorivých aktivít  v štýle Montessori. Sú veľmi vhodné na cvičenie vnímavosti dieťaťa a rozvíjajú jeho schopnosť učiť sa.

 

Budúci týždeň upratuje skupina č.9.

PRE Bánovú:

Minulú nedeľu zbierka na opravu strechy a fasády kostola vyniesla 1677,20 eur. Všetkým darcom nech Pán odmení.

Práce na oprave strechy sa rozbiehajú postupne, vzhľadom na počasie. Od pondelka sa začína rozoberať druhá polovica strechy. Niektoré ďalšie práce robíme svojpomocne a to je vypratávanie podkrovia a v priebehu týždňa sa začne robiť aj brúsenie okien zvonku. Preto by sme chceli poprosiť tých, ktorí môžu pri týchto prácach pomôcť, aby sa prihlásili u pána Benikovského.

Letný prímestský tábor s názvom „Objav v sebe superhrdinu“

bude od  5. – 9. august 2019 . Je určený pre deti od 7 do 12 rokov. Program bude prebiehať denne od 08:00 do 16:00 v Bánovej s výletmi do okolia Žiliny. Informácie o prihláškach a viac sa dozviete na plagátiku vo výveske do kostola, alebo od animátorov v Domci.

 Pripomíname zmenu sv. omší v Bánovej

Z dôvodu prác na obnove strechy a fasády kostola posúvame čas večerných sv. omší cez týždeň na 18:30 s výnimkou sv. omše na hody – tá bude 17:30, aby bol čas posedieť si ešte za vidna.

Nedeľné sväté 30.6. budú o 7:00 a 9:30. V júli a auguste nedeľné sväté omše budú o 8:00.

Sväté omše na Slávnosť Božského srdca (piatok 28.6.)

Ráno o 8:00 – sv. omša na poďakovanie za ukončenie školského roka.

Večer o 17:30 – hodová sv. omša, slávnostný kazateľ bude don Štefan Urban. Pozývame vás na spoločné prežitie sviatku Božského Srdca, ktoré je patrónom nášho kostola. Svätá omša v piatok 28.6. bude o 17.30, nakoľko po nej nasleduje spoločné posedenie pred kostolom. O občerstvenie je postarané, ale sladkosti vraj najlepšie pečú bánovské ženy…

V sobotu 29.6. je prikázaný sviatok Petra a Pavla. Sv. omše v Bánovej budú doobeda o 7:00, o 10:00 (celebruje p. Robert Chabada OFM.)  a večer o 18:30.

Dňa 9.júla je celodenná adorácia rodín za rodiny. Môžete sa zapísať vzadu pri stolíku po sv. omšiach. Tým, ktorí sa zapíšu, následne odovzdáme návratku, ktorú posielame koordinátorom tejto celoslovenskej štafetovej adorácie. Ďalšie informácie vám dá pani Benikovská.