Liturgický kalendár:

11.7. štvrtok

Sviatok sv. Benedikta, patróna Európy

14.7. 2019 15. nedeľa v cezročnom období

 Letný chlapčenský a dievčenský tábor

Dievčatá od 11 do 14 rokov pozývame na saleziánsky pobytový tábor  v Poluvsí na našej chate,  15. až 19. júla , prihlásiť sa dá aj cez internet. Podobne sa môžu nahlásiť aj chlapci od 10-15 rokov na pobytový tábor v termíne 20. až 26.júla.

Budúci týždeň upratuje skupina č.2.

V Bánovej

 Letný prímestský tábor s názvom „Objav v sebe superhrdinu“

bude od  5. – 9. august 2019 . Je určený pre deti od 7 do 12 rokov. Program bude prebiehať denne od 08:00 do 16:00 v Bánovej s výletmi do okolia Žiliny. Informácie o prihláškach a viac sa dozviete na plagátiku vo výveske do kostola, alebo od animátorov v Domci.

Dňa 9.júla (v utorok) je celodenná adorácia rodín za rodiny. Môžete sa stále dopísať do zoznamu vzadu pri stolíku. Adorácia začína o 8:00 a končí o 20:00. Počas sv. omše bude adorácia prerušená.