Liturgický kalendár:

16.9. pondelok
Spomienka na sv. Kornélia pápeža a Cypriána biskupa, mučeníkov
20.9. piatok Spomienka na sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov
21.9. sobota Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu,
22.9. nedeľa 25. nedeľa v cezročnom období

 Dnes (nedeľa 15.9.) je zbierka na seminár. 

Pre pomoc ľuďom bez vlastného bývania bude predaj pomôcok „Montessori“, ktoré sú vhodné pre rozvoj detí predškolského i školského veku. Uskutoční sa v túto i budúcu nedeľu (15.9. a 22.9.) po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00.

Chvály budú bývať tretiu sobotu v mesiaci o 18:45 – 19:45. Tento týždeň v sobotu 21.9. budú prvý krát.

Úmysly sv. omší na október a november budeme zapisovať v sobotu 21.9. po rannej sv. omši.

Oznam zo saleziánskej knižnice: Pozývame vás na návštevu saleziánskej knižnice, ktorá je otvorená pre verejnosť každý štvrtok a piatok v čase od 15:00 do 17:00. V knižnici sú k dispozícii okrem náboženských kníh aj životopisy (1200ks), romány, detská literatúra a mnoho iných žánrov. (Pozri odkaz aj na našej domovskej stránke zilina.sdb.sk , resp. priamo: svaza2.dawinci.sk )

Budúcu nedeľu 22.9. ideme na Národný pochod za život. Tí, ktorí ste prihlásení, autobus odchádza od saleziánov o 6:30. Predpokladáme, že sa vrátime do 21.00.

Podpora pochodu za život. Pod nástenkou pri sakristii sú tašky a magnetky, na podporu pochodu za život. Tašku si môžete kúpiť za 5.-€ a magnetku za 2.-€. Pokladnička je vedľa.

Zbierka na kostol. Náš farský kostol je obnovený. Ďakujeme tým, ktorí nám pomohli hmotnou alebo duchovnou pomocou. Stále je možnosť na tieto opravy prispieť, o dva týždne 29.9. bude na tento úmysel spoločná zbierka.

 Činnosť nášho oratória sa už rozbieha a stále je možnosť zapojiť sa do niektorých stretiek a krúžkov. Prihlásiť sa dá osobne na oratóriu alebo po sv. omši o 9:30 vybratím si konkrétnej aktivity a zaplatením členského. Členské platí na celý školský rok, na všetky naše krúžky, výlety a aktivity. Je vo výške 10€, avšak v septembri máme zľavu na 3€. S našou činnosťou zároveň patríme pod občianske združenie DOMKA a CVČ Žirafa.

Prihlášky na prípravu na 1. sv. prijímanie – si môžete stiahnuť na našom webe zilina.sdb.sk, alebo ich dostanete od katechétov na školách v našej farnosti: na ulici Vendelína Javorku, Jarnej a v Bánovej.  ( https://www.zilina.sdb.sk/farnost/sviatost-eucharistie/ ) Prihlasovanie je iba vo štvrtky na fare v septembri!!!

Budúci týždeň upratuje skupina č.2.