Liturgický kalendár:

 

15.7. pondelok

Spomienka na sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

16.7. utorok Ľubovoľ. spomienka na Pannu Máriu Karmelskú
17.7. streda Spomienka na sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
20.7. sobota Ľubovoľná spomienka na sv. Apolinára, biskupa
21.7. nedeľa 16. nedeľa v cezročnom období

Zapisovanie intencií na sv. omše bude na budúcu sobotu 20.7. po sv. omšiach v kancelárii farského úradu.

Budúci týždeň upratuje skupina č.3.