Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
13.07. pondelok 6:30 17:30 18:30
14.07. utorok 6:30  17:30 18:30
15.07. streda sv. Bonaventúra, biskup, učiteľ cirkvi – spomienka 6:30  17:30 18:30
16.07. štvrtok Preblahoslavená Panna Mária Karmelská –  ľub. sp. 6:30 17:30 18:30
17.07. piatok sv. Andrej Svorad a Benedikt – spomienka 6:30  17:30 18:30
18.07. sobota   7:00  20:00 18:30
19.07. nedeľa 16. nedeľa v cezročnom období roku A 6:30 8:00 9:30 20:00   8:00

 

Zmeny časov omší v lete – pripomienka

V nedeľu nie je sv. omša o 11:00 a v sobotu večer (nedeľná sv. omša) je o 20:00.

Kresťanský koučing

Dnes (nedeľu 12.7.) v čase od 18:00 do 19:30 ponúka svoju kresťanskú službu pomoci párom, jednotlivcom i skupinám – kresťanský kouč (Ivan Šimko). Bude v návštevnej miestnosti, ktorá je pri vchode do domu od knižnice. Po dohode je stretnutie možné aj v inom čase. (Kontakt: 0948 101 141)

Fotografie z Prvého sv. prijímania

si môžete prevziať nedeľu (12.7.) po sv. omšiach o 8,00 a 9,30.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše

V sobotu 18. júla bude na fare zápis úmyslov na mesiace august a september 2020.

Rádio Mária

Modlitebné Rádio Mária začne 15. augusta vysielať aj cez digitálne rádio DAB. Môžete nás naďalej počúvať cez mobilné aplikácie aj na www.radiomaria.sk. Viac informácií a kontakt nájdete na výveske v kostole.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina: 0712

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 7.