Liturgický kalendár:

      saleziáni Bánová
20.07. pondelok   6:30 17:30 18:30
21.07. utorok   6:30  17:30 18:30
22.07. streda sv. Mária Magdaléna – sviatok 6:30  17:30 18:30
23.07. štvrtok sv. Brigita, rehoľníčka patrónka Európy – sviatok 6:30 17:30 18:30
24.07. piatok   6:30  17:30 18:30
25.07. sobota sv. Jakuba, apoštola – sviatok 7:00  20:00 18:30
26.07. nedeľa 17. nedeľa v cezročnom období roku A 6:30 8:00 9:30 20:00   8:00

Úprava Loretánskych litánií v slovenskom jazyku.

Svätý Otec František rozhodol o vložení troch nových invokácií do Loretánskych litánií: Do slovenského znenia Loretánskych litánií sa pridávajú invokácie:

po invokácii „Matka Cirkvi“ sa vkladá invokácia „Matka milosrdenstva“; po invokácii „Matka Božej milosti“ sa vkladá invokácia „Matka nádeje“;

po invokácii „Útočisko hriešnikov“ sa vkladá invokácia „Útecha migrantov“.

 

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 8.