Liturgický kalendár:

29.7. pondelok

Spomienka na sv. Martu

31.7. streda Spomienka na sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
1.8. štvrtok Spomienka na sv. Alfonza Márie z Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
2.8. piatok Prvý piatok v mesiaci (spovedáme ako v prvopiatkovom týždni)
3.8. sobota Prvá sobota v mesiaci
4.8. nedeľa 18. nedeľa v cezročnom období

 Posledné úpravy kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali v tomto týždni na prácach obnovy a čistenia kostola. Vďaka Vám môžeme už od tohto víkendu sláviť sväté omše vo vynovenom priestore kostola. Pracovalo sa každý deň rána do neskorého večera.

Čakajú nás ešte čistenie a malé úpravy na chóroch, čistenie radiátorov, úprava drevených schodov v kostole a doladenie audiovizuálnej techniky. Tiež potrebujeme dokončiť umývanie vysokých okien v kostole. Kto by mal trochu času aj tento týždeň, nech sa skontaktuje s pánom kostolníkom, aby sme mohli dokončiť jednotlivé práce.

Ešte raz ďakujeme za Vašu veľkodušnosť a ochotu, nech Vám to Pán vynahradí.

Budúci týždeň upratuje skupina č.4.