Liturgický kalendár:

5.8. pondelok Ľubovoľ. spomienka na výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
6.8. utorok Sviatok Premenenia Pána
8.8. štvrtok Spomienka na sv. Dominika, kňaza
9.8. piatok Sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrón. Európy
10.8. sobota Sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
11.8. nedeľa 19. nedeľa v cezročnom období

Agapé. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám pomohli dokončiť upratovanie kostola. V piatok 9.8. pozývame všetkých účastníkov hmotnej i duchovnej pomoci pri obnove nášho kostola na krátku poďakovaciu pobožnosť a na agapé po večernej svätej omši. Tešíme sa na stretnutie.

Balíčky z pôstnej reflexie. Od dnešného dňa si môžete vyzdvihnúť zásielku s darčekom od Žilinskej diecézy. Sú prichystané v sakristii kostola pre tých, ktorí ste sa zapojili do spoločnej pôstnej reflexie v rámci projektu Cesta obnovy života a vzťahov a vybrali ste si možnosť doručenia darčeka hromadne na farnosť.   Zásielky sú na konkrétne meno a adresu.

Budúci týždeň upratuje skupina č.5.

Prímestský tábor v Bánovej. Budúci týždeň bude v Bánovej prímestský tábor. V pondelok, utorok a v stredu (5.až 7.8.) budú sv. omše v Bánovej iba o 15:15. Nezabudnime účastníkov tábora sprevádzať v modlitbách.