Liturgický kalendár:

      saleziáni Bánová
03.08. pondelok   6:30 17:30 18:30
04.08. utorok sv. Ján Mária Vianney – spomienka 6:30  17:30 18:30
05.08. streda Výročie posviacky mariánskej baziliky v Ríme ľub. sp. 6:30  17:30 18:30
06.08. štvrtok Premenenie Pána – sviatok 6:30 17:30 18:30
07.08. piatok Prvý piatok v mesiaci 6:30  17:30 18:30
08.08. sobota sv. Dominik, kňaz – spomienka 7:00  20:00 18:30
09.08. nedeľa 19. nedeľa v cezročnom období roku A 6:30 8:00 9:30 20:00   8:00

 

Ohlášky

sviatosť manželstva chcú prijať Ivan OravecMonika Paškevičová, obaja z našej farnosti. Modlíme sa za týchto snúbencov, aby dokázali vytvoriť šťastnú kresťanskú rodinu.

Porciunkulové odpustky:

V nedeľu (2.8) možno zís­kať vo farských kostoloch, v bazilikách a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Predpísaný skutok: nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas’ a Sláva).

Spovedanie na Prvý piatok

Vyspovedať sa môžete v štvrtok a piatok hodinu u Saleziánov pred sv. omšou (od 16,30), v Bánovej po sv. omši.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina: 0802

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 1.