Liturgický kalendár:

12.8. pondelok Ľubovoľ. spomienka sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
13.8. utorok Ľubovoľ. spomienka sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza, mučeníkov
14.8. streda Spomienka na sv. Maximiliána  Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
15.8. štvrtok Slávnosť nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok
16.8. piatok Ľubovoľ. spomienka na sv. Štefana Uhorského
18.8. nedeľa 20. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše vo štvrtok na Slávnosť nanebovzatia Panny Márie,U saleziánov ráno o 6:30, večer o 17:30 a 20:00. V Bánovej o 7:00, 13:30 a 18:30.

Balíčky z pôstnej reflexieOd dnešného dňa si môžete vyzdvihnúť zásielku s darčekom od Žilinskej diecézy. Sú prichystané v sakristii kostola pre tých, ktorí ste sa zapojili do spoločnej pôstnej reflexie v rámci projektu Cesta obnovy života a vzťahov a vybrali ste si možnosť doručenia darčeka hromadne na farnosť. Zásielky sú na konkrétne meno a adresu.

Budúci týždeň upratuje skupina č.6.

___

Prímestský tábor v Bánovej. Ďakujeme animátorom a organizátorom prímestského tábora, ktorí si pripravili pekný program, a tiež ďakujeme všetkým, ktorí ste sprevádzali tento tábor v modlitbách. Vďaka Bohu sa nikomu nič zlé nestalo a tábor sa podaril. Myslime aj naďalej na týchto mladých, aby mohli pekne rásť vo svojom povolaní. Niektorých čaká tento rok aj záver prípravy na sviatosť birmovania, čím preberú na seba úlohu svedkov Ježiša a jeho vzťahu s Ním.

Úmysly sv. omší v Bánovej. Úmysly sv. omší na mesiac september a október sa budú zapisovať v stredu 14. augusta pred sv. omšou.

Práce na kostole v Bánovej – pokračujú v pozvoľnom tempe. Aj vzhľadom na časté dažde sa čaká na domaľovanie veže a rozobratie lešenia – čo umožní dokončiť práce na streche. Tiež sa práce trochu zdržali  kvôli riešeniu vlhnutia múrov. Ďakujeme za modlitby, záujem i konkrétnu pomoc, ktorá je neustále potrebná. Pre bližšie informácie sa môžete informovať u pána farára, alebo pána Benikovského, ktorý stavbu dozoruje.