Liturgický kalendár:

 

13.12. 2018,  štvrtok Spomienka na sv. Luciu, pannu a mučenicu
14.12. 2018 piatok Spomienka na sv. Ján z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
16.12.2018 3. adventná nedeľa – nedeľa radosti

 

SPOVEDANIE pred Vianocami 

U saleziánov vo farskom kostole – okrem času pri svätých omšiach spovedáme v sobotu 15.12. 2018  od 15:00 – 17:30
v Bánovej v kostole Božského Srdca v pondelok 17.12. od 15:00 – 17:30.

Budúci týždeň sú v stredu, piatok alebo v sobotu zimné kántrové dni. Obsahom týchto dní je príchod Božieho kráľovstva do rodín, duchovná obnova a rodín a spravodlivosť a pokoj vo svete. Záväzný je z týchto dní aspoň jeden.

Zbierka na charitu minulú nedeľu u saleziánov vyniesla 1298,7- eur a v Bánovej 340,- eur . Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

 

Adventné popoludnia začínajú o 15.00. O 16:00 bude pol hodinka s témou pre dospelých – na tému mediálna výchova v rodine. Mal by prísť aj Mikuláš, nezabudnite mu prichystať počas dielní výrobok. Adventné popoludnia sú otvorené všetkým vekovým kategóriám, zvlášť na dobrú kávičku pozývame seniorov.

Oznam o Štefanskej zábave. Občianske združenie Domec, saleziáni spolupracovníci a Oratko pripravujú tradičnú Štefanskú zábavu v Rondel klube – viď. plagát na nástenke. Informácie o predpredaji lístkov u saleziánov na vrátnici a v Bánovej u r. Benikovskej. Ste srdečne vítaní.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 1.  

Pozvanie od bratov kapucínov

Bratia kapucíni srdečne pozývajú na adventno-vianočný benefičný koncert umelcov zo Žiliny na podporu Sirotára (Kostol Obrátenia sv. Pavla, apoštola), v nedeľu 16.12.2018 o 18:00.

Tento rok tiež privítame v Sirotári „Svetlo v tmách“ – 14.12.2018 od 18:00 do 20:00 pozývame ľudí dobrej vôle na stretnutie s Kristom, sprevádzané hudbou a svetlom sviec.

 

Pozvanie diecéznej charity

Diecézna charita Žilina tradične pozýva do svojho stánku na vianočných trhoch v Žiline na Mariánskom námestí v dňoch 10.-13.december 2018 (pondelok – štvrtok, 10.00-18.00 h).

 

Ďalšie pozvánky nájdete vo výveske.