Liturgický kalendár:

 

21.1. pondelok Spomienka, sv. Agnesa, panna a mučenica
22.1. utorok Spomienka na Lauru Vikuňovú, pannu

(začiatok deviatnika k don Boscovi)

24.1. štvrtok Spomienka, Sv. František Saleský
25.1. piatok Sviatok, Obrátenie sv. Pavla
26. 1. sobota Spomienka, sv. Timotej a Titus, biskupi
27.1. 3. nedeľa v cezročnom období

  

Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude dnes (20.1.) po sv. omši o 9:30.

 Deviatnik k Donovi Boscovi

Po sv. omši pred požehnaním sa budeme modliť modlitbu k don Boscovi s prosbou za osobnú svätosť a odvahu ohlasovať radostnú zvesť o Kristovi našim blížnym. Tie si môže pridaj každý aj svoj úmysel. Hodová sv. omša bude 3.2. o 11:00. Deviatnik môžeme sledovať aj na stránke: http://www.saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/300-deviatnik-k-donovi-boscovi-1-den

Festival saleziánskej kultúry

Saleziáni dona Bosca pozývajú na Festival saleziánskej kultúry, kde medzi inými podujatiami pripravili koncert Detského orchestra v Dome umenia Fatra a divadelné predstavenie s názvom Ach tí rodičia…v Dome odborov. Divadlo, ako aj celý festival je zameraný na tému, čo sa stane, keď deťom a mladým chýba láska od ich rodičov.

Koncert bude v sobotu 9.februára o 16.00 a divadlo v nedeľu 10.februára takisto o 16.00. V rámci kúpy lístkov sme umožnili výrazné zľavy a promo akcie, ako napr. ak kúpi manželka lístok pre svojho manžela a príde s ním na festival, manžel má lístok zadarmo. Kúpiť si lístky, alebo najlepšie celú permanentku je možné na internete, alebo v našej sakristii.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 7

Vo výveske nájdete pozvánky a informácie podujatí:

Podrobnejšie z nástenky:

Modlitby za jednotu kresťanov

Budú v nedeľu v evanjelickom kostole, v pondelok v kresťanskom zbore v Závodí, vo štvrtok v gréckokatolíckom kostole na Vlčinciach a v piatok v kostole sv. Barbory. Začíname vždy o 18.00.

Diskusia o knihe nerozbitné deti

Inštitút Communio a Katolícka univerzita pozývajú na diskusiu o knihe Nerozbitné deti s autorkou Slávkou Kubíkovou a saleziánom Petrom Ondrejom o výchove. V utorok 22. januára o 17.30 v Diecéznom centre. 

 Duchovná obnova pre rozvedených, ktorí žijú sami.

Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 15. – 17. marca 2019

na duchovnú obnovu “rozVEDENÍ k BOHU II. – ZMIERENIE” pre rozvedených, ktorí žijú sami. Obnova sa uskutoční v exercičnom dome v Chrenovci-Brusne. Na túto obnovu nie je možné prísť aj s deťmi. Prihlasovací formulár nájdete na stránke https://domsaletini.webnode.sk/aktualna-ponuka/

Diskusné fórum o závislostiach a rodine

Približne pred rokom sa narodila myšlienka pomáhať závislým a ich rodinám, preto Vás chceme pozvať v mene Čadčianskej charity, zástupcov komunity Cenacolo na Slovensku a Kysuckej knižnice   na pokračovanie diskusného Fóra o závislostiach, ktorého téma bude ZÁVISLOSŤ A RODINA. Ako hosť bude psychologička PhDr. Nadežda Feketeová, rodičia, ktorí mali závislé dieťa a mladé manželstvo, ktoré si prešlo závislosťou. Fórum sa uskutoční 23.1.2019 o 17:00 v Kysuckej knižnici v Čadci.