Liturgický kalendár:

 

19.3.utorok Slávnosť sv. Jozefa, ženícha panny Márie
24.3. 2019 3. Pôstna nedeľa

 

Zbierka na charitu minulý týždeň vyniesla 1547,-€ v kostole u saleziánov a 322,-€ v Bánovej. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

 

2-3% pre DOMKU

Vážení podporovatelia saleziánskeho diela, aj tohto roku je možné poukázať 2, popr. 3% z vašich daní našej mládežníckej organizácii DOMKA. Minulý rok sme vďaka  týmto percentám mohli vykonať veľa dobrého v našej pastoračnej práci. Tlačivá a Výročná správa DOMKY za rok 2018 sú na vrátnici a všetko o darovaní týchto percent ako aj o našom stredisku je na stránke www.skvelyvykon.sk. Ak by niekto potreboval potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, aby mohol poukázať 3% namiesto 2%, potvrdenia vydáva predseda DOMKY-Žilina, don Marián Drahoš

Rozbiehame spoločenstvo charity v našej farnosti

Pôst je časom priblížiť sa Bohu i ľuďom, aby v našej farnosti človek nezostal sám a bez Boha. Je časom inšpirácie a hľadania, ako sa priblížiť k ľuďom, alebo im umožniť priblížiť sa do spoločenstva Cirkvi. Nateraz:

– Prosíme o modlitby, aby sme v našej farnosti porozumeli volaniu milosrdnej Božej lásky pre službu osamelým a núdznym.

– Vytvorili sme kontaktné a informačné miesto, ktorým je vrátnica saleziánskeho domu a farský úrad. Tu môžete zanechať návrhy na činnosť resp. potreby, ktoré vnímate vo svojom okolí, kontakt na seba, ak chcete pomôcť resp. na tých, ktorým treba pomôcť.

Konkrétnou iniciatívou je predaj tvorivých aktivít  v štýle Montessori  pre predškolský vek, eko-vrecká a  drobné veci s veľkonočnou tematikou. Uskutoční sa budúcu nedeľu 24.3. po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00. a ešte v nedeľu 7.4.. Výťažok z predaja ide na podporu ľudí bez vlastného domova. Počas predaja bude možnosť zobrať si darované veci v top kvalite  pre deti od 0-4 rokov (stačí si priniesť tašku).

Pôstne aktivity

– Do pozornosti dávame farské pôstne aktivity, ktoré sme sú v oznamoch z minulej nedele. Nájdete ich aj vo výveske. Pre deti pokračuje súťaž v pozornosti na nedeľné Evanjelium. Pre všetkých pobožnosť krížovej cesty v piatok o 16:50 a v nedeľu o 15:00. Vhodné je, aby ste sa nahlásili v sakristii kostola, ak máte záujem animovať krížovú cestu ako rodina alebo spoločenstvo. Nezabúdajme ani na skutky dobročinnej lásky, medzi ktoré patrí aj pôstna „misijná tehlička“ pre Keralu – kde sa učíme deliť o to, čo máme s tými, čo nemajú ani strechu nad hlavou.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 5

 

Krížové cesty

V rámci pôstneho obdobia vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty;

v utorky ich animujú mladí po mládežke,

v piatky deti a stretká zo základných škôl o 16:50 (pred sv. omšou),

v nedele o 15:00 pozývame do animácie krížových ciest našich farníkov, rodiny a spoločenstvá. Vedúcich spoločenstiev, alebo rodičov prosíme, aby si prišli vybrať a zapísať vhodný termín do sakristie kostola. Milí rodičia a starí rodičia, odovzdávajme deťom túto pobožnosť, ktorá nás učí objavovať veľkosť Božej lásky a učí nás napĺňať to, čo sľubujeme pri každej svätej omši: Smrť Tvoju Pane zvestujeme… Deti, ktoré prídu si môžu postupne vytvárať aj skladačku 3-rozmerného kríža.

 

Súťaž o Božom SLOVE (spomenúť na detskej sv.omši)

Počas pôstnych nedelí budeme mať pri detských sv.omšiach predstavené evanjelium s jeho posolstvom cez obrázok, ktorý si deti môžu zobrať domov do svojich rodín. Lístok, ktorý si môžu vyfarbiť podľa obrazu je aj súťažný. Na ďalšiu nedeľu podpísaný lístok aj s odpoveďou môžu vhodiť do prichystanej nádoby. Na 2. Veľkonočnú nedeľu vylosujeme tri správne odpovede. Ide o pekné ceny. No môžu vyhrať všetci, ktorí sa zúčastnia, lebo budeme lepšie poznať Ježiša, určite budeme jeho lepšími priateľmi a On nám pomôže v našich ťažkostiach zvíťaziť.

 

Zbierka „Tehlička pre misie“

Tento rok je Tehličkou pre Keralu v Indii, kde povodne mnohým zobrali dom a živobytie. Je to ponuka  ako saleziánskym spôsobom prežiť pôstne obdobie. Aktívne, duchovne, v štedrosti a solidarite s chudobnými a trpiacimi. Vyzbierané prostriedky pomôžu obyvateľom Keraly v núdzi, aby mohli začať znova bývať, chodiť do školy, pracovať. Môžete sa zapojiť tu v kostole pri sakristii, doma cez obálky alebo cez web www.tehlicka.sk. Tam nájdete aj všetky podrobnosti a novinky.

Obrázky do súťaže: