Liturgický kalendár:

29.4. v pondelok Spomienka na sv. Katarínu Sienskú, patrónka Európy a učiteľka Cirkvi
1.5. v stredu Spomienka na sv. Jozefa Robotníka
2.5. vo štvrtok Spomienka na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
3.3. v piatok Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
5.5. 2019 3.Veľkonočná nedeľa

Zbierky (pôst a Veľkonočné Trojdnie): Zbierka na saleziánske dielo v Žiline vyniesla u saleziánov 2805,-eur a v Bánovej 523,-eur. Zbierka na Boží hrob u saleziánov vyniesla 1084,-eur a Bánovej 559,-eur. Pôstna zbierka Tehlička pre Indiu vyniesla u saleziánov 1533,- eur a v Bánovej 188,- eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

 Hodina Božieho milosrdenstva. Pozývame Vás na adoráciu na tému Božieho milosrdenstva v túto nedeľu (28.4.) o 15:00. Príďte načerpať milosrdnú lásku, podľa prisľúbení, ktoré dal Ježiš sestre sv. Faustíne.

 Budúcu nedeľu budeme mať výročnú farskú adoráciu, ktorá začne po doobedných sv. omšiach približne o 12:00 a zakončíme ju pred večernou sv. omšou o 19:30. V Bánovej začne po sv. omši o 9:30 a zakončíme ju o 19:00.

 Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci. Spovedáme pri sv. omšiach a vo štvrtok a v piatok od 16:30. V sobotu– bude pobožnosť fatimskej soboty ako obvykle – u saleziánov po rannej sv. omši a v Bánovej pred večernou sv. omšou.

 Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov bude budúcu nedeľu 5.5. po sv. omši o 9:30.

Jarná púť na horu Živčáková bude v stredu 8.5.. Vo výveske nájdete oznam o odchodoch mimoriadneho vlaku do Turzovky.

V máji – mesiaci Panny Márie sa budeme po večerných svätých omšiach modlievať loretánske litánie.

Ohlášky: Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Jozef Naď pochádzajúci z farnosti Turčiansky Peter a Martina Oravcová, pochádzajúca z farnosti Žilina – Saleziáni.

 Pomoc ľuďom bez vlastného domova. V nedeľu 5.5. po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00 bude predaj tvorivých aktivít  v štýle Montessori  s možnosťou zobrať si alebo priniesť zachovalé detské veci na výmenu. Výťažok z predaja ide na podporu ľudí bez vlastného domova.

 Beh Dominika Savia bude 12.5.2019. Srdečne Vás všetkých pozývame na tradičný Beh Dominika Savia, ktorý sa uskutoční 12.mája v nedeľu v Bánovej pri kostole. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac info na plagátiku vo výveske alebo facebooku.

 Budúci týždeň upratuje skupinka č. 2.