Liturgický kalendár:

 

19.8. pondelok
Ľubovoľ. spomienka na sv. Jána Eudesa, kňaza
20.8. utorok Spomienka na sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
21.8. streda Spomienka na sv. Pia X., pápeža
22.8. štvrtok Spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú
23.8. piatok Ľubovoľ. spomienka na sv. Ruženu Limskú, pannu
24.8. sobota Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
25.8. nedeľa 21. nedeľa v cezročnom období

Plánovanie školského roka – pastoračnej komunity bude od pondelka (19.8.) do štvrtka. V prípade naliehavých situácii sa obráťte na spolubratov z formačnej komunity.

Charitná zbierka školských pomôcok. Diecézna charita Žilina organizuje 10. ročník zbierky školských pomôcok pre deti zo slabších sociálno-ekonomických pomerov. Nové, alebo použité, ale stále funkčné školské pomôcky môžete doniesť do charitných zariadení v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici do konca augusta. Minulý rok sme vďaka darcom pomohli viac ako 500 deťom. Kontakty na zberné miesta sú na www.charitaza.sk

Piatkové adorácie. Počas školského roka chceme znova obnoviť piatkové adorácie, ktoré začínajú od 9,30 a končia pred večernou svätou omšou. Sú veľmi dobrou príležitosťou na vytváranie ticha vo svojom srdci, aby mohol konať v nás i cez nás dobrý Boh. Vhodné je modliť sa za vlastné úmysly i za celú farnosť. Pozývame všetkých, aby sme si nachádzali pravidelný čas. Pre začatie týchto adorácii potrebujeme na každú pol-hodinu aspoň dvoch ľudí, ktorí by zabezpečili konkrétny čas svojou prítomnosťou.

Národný pochod za život. Dňa 22.9. sa v Bratislave koná už tradičný pochod za život. Je to jedna silná príležitosť modliť sa spolu a pripomenúť celému Slovensku, že ochrana ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť je povinnosťou ľudskej spoločnosti a štátu. V tejto oblasti nesmieme zostať ľahostajní ani my veriaci. Hľadajme teda spôsoby, ako sa dostať na program tohto podujatia. Z našej farnosti pôjde autobus. Predbežná cena je 10,-€ pre dospelých. (Deti, ktoré pôjdu s rodičmi majú cestovné zdarma.) Vhodné je prihlásiť sa čo najskôr v sakristii kostola.

Budúci týždeň upratuje skupina č.7.