Liturgický kalendár:

 

27.08.2018, Pondelok Sv. Monika, spomienka
28.08.2018, Utorok Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
29.08.2018, Streda Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
31.08.2018, Piatok Sv. Rajmund Nonnatus, rehoľník
01.09.2018, Sobota 1. sobota v mesiaci
02.09. Nedeľa 22. nedeľa v cezročnom období

 

Blahorečenie Anky Kolesárovej, mučeníčky

Na blahorečenie Anky Kolesárovej ideme autobusom v sobotu ráno od saleziánov o 3:30. Približná cena na cestu je 15 Eur. Z Košíc odchádzame po 16:00.

 

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú uzatvoriť Marek Rúfus, ktorý pochádza z farnosti Žilina-Saleziáni a Lenka Suchá, ktorá pochádza z farnosti Doľany. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň snúbencov odporúčame do vašich modlitieb.

 

Piatkové adorácie:

Od začiatku školského roka znova budú v piatky adorácie, aby sme sa zjednocovali s Pánom v modlitbe za osobné potreby, potreby našich rodín, našej farnosti a celej Cirkvi a nechali sa Ním premieňať. Začiatok bude o 9:30 a záver o 17:15. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali do zoznamu, ktorý je v sakristii. Tento zoznam aktualizujeme každoročne k začiatku nového školského roka.

 

Služba upratovania.

Podobne nezabúdajme aj na upratovanie nášho kostola – bohoslužobného priestoru. Nech vyjadruje našu úctu ku Kristovi, ktorý nás zjednocuje na tomto mieste. Pre doplnenie služieb a aktualizáciu zoznamov skupín prosíme, aby ste sa skontaktovali a prihlásili pánovi kostolníkovi Michalovi Čelkovi. Kostol upratujeme spravidla v piatky po večernej sv. omši.

 

Sväté omše podľa v termínoch ako cez školský rok začnú až od pondelka 3.9.

U saleziánov vo farskom kostole sa pridá sv. omša o 11:00 až od nedele 9.9, ostatné sú ako doteraz.

V Bánovej začnú sv. omše cez týždeň o 17:30 od pondelka 3.9.soboty zostane sv. omša na 18:30 a od nedele 9.9. budú sv. omše o 7:00 a 9:30.

 

Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.