Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
24.08. pondelok sv. Bartolomej, apoštol – sviatok 6:30 17:30 18:30
25.08. utorok bl. Mária Troncatti, panna (FMA) – ľub. sp. 6:30  17:30 18:30
26.08. streda bl. Zefirino Namunkurá, mladík – ľub. sp. 6:30  17:30 18:30
27.08. štvrtok sv. Monika – spomienka 6:30 17:30 18:30
28.08. piatok sv. Augustín, biskup, učiteľ Cirkvi – spomienka 6:30  17:30 18:30
29.08. sobota Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa – spomienka 7:00  20:00 18:30
30.08. nedeľa 22. nedeľa v cezročnom období roku A 6:30 8:00 9:30 20:00   8:00

Piatková adorácia

Od septembra chceme pokračovať v piatkových adoráciách. Kto má záujem, zapíšte sa do zoznamu v sákristii.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina: 0823

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 4. 

Služba lektorstva v Bánovej

Prosíme veriacich, ktorí chcú poslúžiť lektorstvom – čítať čítania na jednotlivé dni v mesiaci september, môžu sa zapísať do zoznamu, ktorý je vzadu na stolíku. V prípade, že zapísaní lektori sa nemôžu v danom dni zúčastniť sv. omše v Bánovej, nech si zabezpečia náhradu.