Liturgický kalendár:

 

04.09.2018, Utorok Sv. Rozália; sv. Ida
05.09.2018, Streda Sv. Matka Terézia z Kalkaty, panna a rehoľníčka
07.09.2018, Piatok Sv. košickí mučeníci; sv. Regína, mučenica, prvý piatok v mesiaci (vo štvrtok a piatok začíname spovedať o 16:30)
08.09.2018, Sobota Narodenie Panny Márie
9.9. nedeľa 23. nedeľa v cezročnom období

Sväté omše podľa v termínoch ako cez školský rok začnú až od pondelka 3.9..

U saleziánov vo farskom kostole sa pridá sv. omša o 11:00 až od nedele 9.9., ostatné sú ako doteraz.

V Bánovej začnú sv. omše cez týždeň o 17:30 od pondelka 3.9. V soboty zostane sv. omša na 18:30 a od nedele 9.9. budú sv. omše o 7:00 a 9:30.

Vizitáciu komunity saleziánov a diela v Žiline začína od 2.9. náš regionálny radca don Tadeuš Rozmus, ktorý zastupuje pre nás hlavného predstaveného saleziánov vo svete. V utorok budeme mať spoločnú sv. omšu s ním o 17:30. (vo farskom kostole)

9 prvých piatkov. Pozývame veriacich, rodiny a najmä školákov rozbehnutie 9-tich prvých piatkov. Počas nich si budeme pripomínať, čo Pán Ježiš prisľúbil tým, ktorí jeho pozvanie prijmú. Deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní pozývame s rodičmi zvlášť, aby nezabudli priniesť Pánovi Ježišovi kvietky, ak sa im podarili vypestovať, kartičky na značenie prvých piatkov alebo aspoň to najdôležitejšie – otvorené a pripravené srdce.

Otvorenie nového školského roka v oratku. V nedeľu 9.8. začiatok nového školského roka v oratku. Začíname na svätých omšiach vzývaním Ducha Svätého a poobede o 15:00 programom, ktorý pripravili našich animátori so saleziánmi. Na KRÚŽKY A STRETKÁ 2018/19 je možné prihlásiť sa aj cez stránku http://domkazilina.sk/

V Bánovej v kostole Božského Srdca – Sv. omša na začiatku školského roka. V pondelok 3.9. o 10:30 bude možnosť prísť na sv. omšu. Pozývame školákov, ale aj tých, ktorí chcú s nimi vytvoriť spoločenstvo, ktoré sa modlí a vyprosuje si sily a milosť do ďalšieho školského roka.

Birmovancom pripomíname, aby nezabudli, že čas „letnej výzvy“ sa kráti. Nový školský rok začíname v piatok 14.9. spoločnou  svätou omšou o 17:30 a po nej stretkom. Nezabudnite si sledovať maily a správy od svojich vedúcich a animátorov.

Príprava na prvé sväté prijímanie sa v našej farnosti začína prihlásením dieťaťa s rodičmi v septembri 2018 (nie neskôr). Prihlášky si budete môcť vyzdvihnúť od budúcej nedele (9.9.2018) v kostole, alebo cez katechétov na školách, ktoré sú v našej farnosti, alebo cez našu webovú stránku ( zilina.sdb.sk ). Na prihlásenie treba, aby prišli rodičia s dieťaťom na faru v úradných hodinách, alebo sa dohodli na inom vhodnom termíne. (Kontakt nájdete na našej web-stránke).

Príprava na sviatosť manželstva alebo do zasväteného života sa začína od malička dobrou výchovou. Ak máte záujem prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v tomto, alebo budúcom roku, prosíme, aby ste sa ozvali čím skôr, najneskôr však pol roka dopredu a skôr ako začnete vybavovať iné záležitosti.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzatvoriť Martin Kubáň, ktorý pochádza z farnosti Žilina-Saleziáni a Eva Štaffenová, ktorá bývajúca vo farnosti Žilina-Bytčica. Podobne si plánujú vyslúžiť sviatosť manželstva Jozef Smolinský bývajúci v Žiline a Viktória Mandáková bývajúca v Žiline. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň snúbencov odporúčame do vašich modlitieb.

Piatkové adorácie: Budúci piatok začíname až o 14:30. Pozývame Vás, aby ste doplnili zoznam polhodinových služieb. Chýbajú ešte tri:  o 11:30, o 12:00 a o 14:00..

Budúci týždeň upratujú skupinky č. 4 a 5.

Do pozornosti dávame pozvánky, ktoré nájdete vo výveske.

– Prednáška 4.9. o 16:00 o Ikone Svätého Simeona Stylitu.

– oslava sviatku sv. Matky Terezy 5.9. v katedrále sv. omšou o 16:00.

– Púť do Rajeckej Lesnej 8. a 9.9..