Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
31.08. pondelok   6:30  17:30 17:30
01.09. utorok   6:30  17:30 17:30
02.09. streda   6:30  17:30 17:30
03.09. štvrtok sv. Gregor Veľký, pápež, učiteľ Cirkvi – spomienka 6:30  17:30 17:30
04.09. piatok prvý piatok v mesiaci 6:30  17:30 17:30
05.09. sobota prvá sobota v mesiaci 7:00  20:00 18:30
06.09. nedeľa 23. nedeľa v cezročnom období roku A 6:30 8:00 9:30 20:00 7:00 9:30

Zmeny časov omší

Po prázdninách opäť nastupujeme na program platný počas roka: V nedeľu je sv. omša o 11:00 a v sobotu večer (nedeľná sv. omša) je o 17:30.

V Bánovej je v pondelok – piatok sv. omša o 17:30 a v nedeľu o 7:00 a 9:30. (To platí aj na pondelok 30.8.).

Piatková adorácia

Od septembra chceme pokračovať v piatkových adoráciách. Kto má záujem, zapíšte sa do zoznamu v sákristii.

Prvý piatok

Spovedáme v štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou

Otvorenie „oratkovského“ školského roka

bude v nedeľu 6. septembra o 15:00 v saleziánskom oratóriu. Predstavíme vám ponuky stretiek a krúžkov. Pozývame zvlášť deti a rodičov. Do činnosti sa bude dať prihlásiť zaplatením členského do našej materskej organizácie DOMKA. Toto členské platí na celý školský rok a na všetky naše krúžky, výlety a aktivity. Príspevok do DOMKY na rok 2020/2021 bude vo výške 15€. Kto sa prihlási v septembri, má zľavu – zaplatí členské vo výške 10€. S niektorou našou činnosťou zároveň patríme pod CVČ Žirafa, vďaka čomu sa dajú uplatniť ďalšie zľavy.”

Prihlášky na prípravu k sviatostiam

  • na 1. sv. prijímanie (tretí ročník a starší žiaci)
  • sviatosť birmovania (od ôsmeho ročníka)
  • sviatosti pre dospelých

sú na stolíku, môžete si ich vziať pri východe z kostola. Na prihláške sú potrebné informácie.

6. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva

je v utorok 1.9.

 Budúci týždeň upratuje skupinka č. 5. 

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina: 0830

Služba lektorstva v Bánovej

Prosíme veriacich, ktorí chcú poslúžiť lektorstvom – čítať čítania na jednotlivé dni v mesiaci september, môžu sa zapísať do zoznamu, ktorý je vzadu na stolíku. V prípade, že zapísaní lektori sa nemôžu v danom dni zúčastniť sv. omše v Bánovej, nech si zabezpečia náhradu.