Liturgický kalendár:

3.9. utorok Spomienka na Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
7.9. sobota Spomienka na sv. košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana
8.9. nedeľa 23. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše v novom školskom roku (od 2.9.)       

Farský kostol: Cez týždeň budú naďalej o 6:30 a 17:30. V sobotu o 7:00 a 17:30.

Mládežka bude už v utorok 3.9. o 18:45.

Nedeľné sv. omše budú ako počas školského roka až od 2. septembrovej nedele (8.9.): O 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 20:00. (Teda pridá sa sv. omša o 11:00)

(V Bánovej: od 2.9. budú cez týždeň sv. omše o 17:30, v sobotu o 18:30

a od 2.septembrovej nedele (8.9.) o 7:00 a 9:30.

V pondelok 2.9. bude v Bánovej sv. omša o 8:00 z príležitosti otvorenia nového školského roka, večerná o 17:30 bude tiež.)

Úradné hodiny farského úradu v novom školskom roku:

V utorok od 10:00 – 12:00 a vo štvrtok od 15:00-17:00 (namiesto stredy).

V prípade potreby nás kontaktujte po sv. omšiach.

Tiež sme dostihnuteľní telefonicky, alebo mailom. (0911 762 652, zilina.sdb@fara.sk )

 Otvorenie „oratkovského“ školského roka bude v nedeľu 1. septembra o 15:00 v saleziánskom oratóriu. Predstavíme vám ponuky stretiek a krúžkov, na ktoré sa môžete prihlásiť zaplatením členského. Členské platí na celý školský rok, na všetky naše krúžky, výlety a aktivity. Príspevok do DOMKY na rok 2019/2020 bude vo výške 10€. Kto sa prihlási v septembri, má zľavu – zaplatí členské vo výške 3€. S našou činnosťou zároveň patríme pod CVČ Žirafa. Zapísať sa je možné hneď po omši o 9:30, alebo na otvorení oratka.”

Prihlášky na prípravu na 1. sv. prijímanie – si už môžete stiahnuť na našom webe zilina.sdb.sk ( https://www.zilina.sdb.sk/farnost/sviatost-eucharistie/ )

Piatkové adorácie. Počas školského roka chceme znova obnoviť piatkové adorácie, ktoré začínajú od 9,30 a končia pred večernou svätou omšou. Stále nám chýbajú ochotní záujemci na 4 polhodinky. Ak by niekto bol ochotný darovať pol hodinku v piatky Pánovi, nech sa čím skôr zapíše, aby sme mohli začať.

Národný pochod za život. Dňa 22.9. sa v Bratislave koná už tradičný pochod za život. Z našej farnosti pôjde autobus o 6:30. Cena lístka je 10,-€ pre dospelých. (Deti, ktoré pôjdu s rodičmi majú cestovné zdarma.) Vhodné je prihlásiť sa čo najskôr v sakristii kostola.

Je možnosť ísť aj mimoriadnym vlakom – treba sa však prihlásiť cez farnosť. Cena spiatočného lístka je 15,- € (treba sa rozhodnúť rýchlo, lebo počet lístkov na celú Žilinu je iba 60).

Otvorenie materskej škôlky: Riaditeľstvo cirkevnej Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline oznamuje rodičom, že v školskom roku 2019/20 otvára Materskú školu s kapacitou dvoch tried.  Máme ešte voľné miesta, žiadosti k prijatiu detí, môžete podávať v kancelárii školy do 13. septembra 2019.

Ponuku púte do Rajeckej Lesnej (7. a 8.9.) nájdete vo výveske, alebo tu: https://www.rajeckalesna.org

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať snúbenci: Tomáš Čarný pochádzajúci zo Žiliny- Bánovej a Zuzana Langová z Chmeľnice. Modlime sa za nich a ak by poznal niekto prekážku pre ich manželstvo, nech ju ohlási na farskom úrade.

Budúci týždeň upratuje skupina č.9.