Liturgický kalendár:

9.9. pondelok Ľubovoľ. spomienka na sv. Petra Clavera, kňaza
12.9. štvrtok Ľubovoľ. spomienka mena Panny Márie
13.9. piatok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
14.9. sobota Sviatok Povýšenie svätého kríža
15.9. nedeľa Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska, slávnosť

Zbierka na saleziánsky seminár bude na budúcu nedeľu 15.9.

Rozvoj detí a podpora ľudí bez vlastného domova. Budúcu nedeľu 15.9. a tiež aj 22. 9. po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00 si môžete zakúpiť pomôcky v štýle „Montessori“ vhodné pre rozvoj detí predškolského i školského veku. Výťažok z predaja pôjde na podporu ľudí bez vlastného domova.

Spoločné stretnutie birmovancov bude v piatok 13.9. – začíname svätou omšou a po nej pokračujeme spoločným programom.

Duchovná obnova rodín bude v sobotu 14.9.. Začíname sv. omšou a po nej bude prednáška so stíšením.

Prihlášky na prípravu na 1. sv. prijímanie – si už môžete stiahnuť na našom webe zilina.sdb.sk, alebo v školách v našej farnosti: na ulici Vendelína Javorku, Jarnej a v Bánovej dostanete od katechétov. ( https://www.zilina.sdb.sk/farnost/sviatost-eucharistie/ )

Piatkové adorácie už budúci piatok budú. Sú v čase od 9:30 do večernej sv. omši.  Srdečne Vás pozývame.

Národný pochod za život. Dňa 22.9. sa v Bratislave koná už tradičný pochod za život. Z našej farnosti pôjde autobus o 6:30. Cena lístka je 10,-€ pre dospelých. (Deti, ktoré pôjdu s rodičmi majú cestovné zdarma.) Vhodné je prihlásiť sa čo najskôr v sakristii kostola.

Je možnosť ísť aj mimoriadnym vlakom – treba sa však prihlásiť cez farnosť. Cena spiatočného lístka je 15,- € (treba sa rozhodnúť rýchlo, lebo počet lístkov na celú Žilinu je iba 60).

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať snúbenci: Tomáš Čarný pochádzajúci zo Žiliny- Bánovej a Zuzana Langová z Chmeľnice. Modlime sa za nich a ak by poznal niekto prekážku pre ich manželstvo, nech ju ohlási na farskom úrade.

Otvorenie materskej škôlky

Riaditeľstvo cirkevnej Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline oznamuje rodičom, že v školskom roku 2019/20 otvára Materskú školu s kapacitou dvoch tried.  Máme ešte voľné miesta, žiadosti k prijatiu detí, môžete podávať v kancelárii školy do 13. septembra 2019.

Budúci týždeň upratuje skupina č.1.

Zvláštny oznam:

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa pod názvom Kirche in not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti i školy, aby sa zapojili do celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete.

Táto kampaň vrcholí 18.10., keď sa deti budú modliť ruženec po celom svete. Dovtedy vás pozývame, aby sa rodiny zaregistrovali na webovej stránke www.miliondeti.sk a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi. Každý, kto sa stihne zaregistrovať do 18. septembra, dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej zemi. Viac info na plagátoch a letáčikoch pri vchode do kostola.