Zmeny časov omší

Po prázdninách opäť nastupujeme na program platný počas roka: V nedeľu je sv. omša o 11:00 a v sobotu večer (nedeľná sv. omša) je o 17:30. V Bánovej je v pondelok – piatok sv. omša o 17:30 a v nedeľu o 7:00 a 9:30.

Zbierka na Svätú zem

sa každoročne koná na Veľký piatok (Boží hrob), je z dôvodu Koronakrízy preložená na budúcu nedeľu 13.9. (pred sviatkom Povýšenia Svätého kríža). Toto rozhodnutie Svätého Otca je prejavom jeho solidarity s kresťanmi Svätej zeme. Nech Pán bohato obdarí Vašu štedrosť.

Prihlášky na prípravu k sviatostiam

  • na 1. sv. prijímanie (tretí ročník a starší) (možno sa prihlásiť do 25.9.)
  • sviatosť birmovania (od ôsmeho ročníka) (možno sa prihlásiť do 25.9.)
  • sviatosti pre dospelých (možno sa prihlásiť do 25.9.)

sú na stolíku, môžete si ich vziať pri východe z kostola. Na prihláške sú potrebné informácie. Prihlášky si môžete stiahnuť aj z nášho webu.

Diecézne stretnutie veriacich na Hore Butkov

Na budúcu sobotu 12. septembra nás otec biskup Tomáš pozýva na stretnutie veriacich zo všetkých farností, ktorým záleží na obnove života a vzťahov vo farnosti i v našej diecéze. Stretnutie začne sv. omšou na Butkove o dvanástej hodine, ktorá bude slávená v rámci Soboty Božieho milosrdenstva. Na stretnutie sa môžete dopraviť objednaným autobusom priamo z našej farnosti až na vrchol Hory Butkov do Skalného Sanktuária. Predbežný čas odchodu autobusu od nášho farského kostola je o 10.20 h. Doprava bude vďaka štedrosti sponzorov zdarma pre tých, ktorí sa stihnú prihlásiť do naplnenia kapacity objednaných autobusov na diecéznej stránke www.dcza.sk, najneskôr však do utorku 8.9. Tam nájdete tiež program aj s presným časom odchodu autobusu z našej farnosti. Kvôli dodržaniu všetkých opatrení je potrebné sa na stretnutie prihlásiť  aj v prípade individuálnej dopravy!  Pre našu farnosť je v objednanom autobuse rezervovaných 10 miest.

 

 

Otvorenie „oratkovského“ školského roka

bude v nedeľu 6. septembra o 15:00 v saleziánskom oratóriu. Predstavíme vám ponuky stretiek a krúžkov. Pozývame zvlášť deti a rodičov. Do činnosti sa bude dať prihlásiť zaplatením členského do našej materskej organizácie DOMKA. Toto členské platí na celý školský rok a na všetky naše krúžky, výlety a aktivity. Príspevok do DOMKY na rok 2020/2021 bude vo výške 15€. Kto sa prihlási v septembri, má zľavu – zaplatí členské vo výške 10€. S niektorou našou činnosťou zároveň patríme pod CVČ Žirafa, vďaka čomu sa dajú uplatniť ďaľšie zľavy. Prosíme, aby ste si priniesli rúška. Maminy môžu priniesť aj nejaký koláčik.

Pomoc pri hľadaní nezvestného

Rodina pána Tkáča z Gánoviec sa na nás obrátila s prosbou o pomoc pri hľadaní nezvestného pána Františka Tkáča, ktorý sa zúčastnil na svätej omši minulú nedeľu na Kláštorisku v Slovenskom raji. Ďalšie informácie o ňom, aj s fotografiou, sú na nástenke.

 

Kresťanský koučing

Budúcu nedeľu (13.9.) v čase od 18:00 do 19:30 ponúka svoju kresťanskú službu pomoci párom, jednotlivcom i skupinám – kresťanský kouč (Ivan Šimko). Bude v návštevnej miestnosti, ktorá je pri vchode do domu od knižnice. Po dohode je stretnutie možné aj v inom čase. (Kontakt: 0948 101 141)

Manželské kluby

Srdečne pozývame všetkých manželov, ktorí hľadajú vodu pre život svojej rodiny. Je dosť možné, že pri snahe načerpať vodu z hlbokej studne stretnú Niekoho, kto im ponúkne ešte niečo viac… Najbližšie sa stretneme na oratku v nedeľu 20. 9. o 14:30. Program je zabezpečený aj pre deti. Program a termíny stretnutí sú na plagáte.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina: 0906

 

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 6.