Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
14.09. pondelok Povýšenie svätého kríža – sviatok 6:30  17:30 17:30
15.09. utorok Sedembolestnej Panny Márie – slávnosť 6:30  17:30 17:30
16.09. streda Sv. Kornélia a Cypriána – ľub. spomienka 6:30  17:30 17:30
17.09. štvrtok   6:30  17:30 17:30
18.09. piatok Kántry – Poďakovanie Pánu Bohu 6:30  17:30 17:30
19.09. sobota 7:00  17:30 18:30
20.09. nedeľa 25. nedeľa v cezročnom období roku A 6:30 8:00 9:30 20:00 7:00 9:30

 

Jesenné kántrové dni

Pri ktorých ďakujeme za úrodu, sú v stredu, piatok a sobotu.

 

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

je to štátny sviatok, nie prikázaný. Sv. omše sú u Saleziánov 6,30 a 17,30, v Bánovej o 17,30. V pondelok večer bude sv. omša z Povýšenia sv. Kríža.

 

Prihlášky na prípravu k sviatostiam

sú na stolíku, môžete si ich vziať pri východe z kostola. Na prihláške sú potrebné informácie. Prihlášky si môžete stiahnuť aj z nášho webu.

 

Zbierka na Svätú zem,

ktorá sa každoročne koná na Veľký piatok (Boží hrob), je z dôvodu Koronakrízy preložená na dnešnú nedeľu (pred sviatkom Povýšenia Svätého kríža). Toto rozhodnutie Svätého Otca je prejavom jeho solidarity s kresťanmi Svätej zeme. Nech Pán bohato obdarí Vašu štedrosť.

Keďže koronavírus zastavil život vo farnostiach, na budúcu nedeľu sa nám zasa ponúka možnosť peňažne podporiť seminár. V našej farnosti túto zbierku posielame na podporu formácie našich budúcich saleziánskych kňazov.

 

Zapisovanie úmyslov na sv. omše

V sobotu 19. septembra po rannej sv. omši bude na fare zápis úmyslov na mesiace október a november 2020.

Stretká a krúžky na oratóriu

sú jednou z pekných ponúk pre deti a mladých v našom stredisku, cez ktoré môžu zažiť rodinnú atmosféru, dobrú partiu, či môžu ďalej rozviť svoje dary. V ponuke sú rovesnícke stretká či záujmové krúžky. V niektorých stretkách či krúžkoch sú stále voľné miesta. Kompletnú ponuku nájdete na webe oratka: www.domkazilina.sk alebo osobne – Saleziánske oratórium je otvorené od utorka do piatku od 14:30 do 17:15 a v čase po večernej sv. omši i v nedeľu od 16:00 do vešpier. Tešíme sa na vás spolu s animátormi.   

Špecialitkou pre mládež

býva na oratóriu “Večerné piatkové oratko” s programom upraveným práve pre nich: spoločné hry, filmové večery, partia, pohľad do budúcnosti… Pozývame všetkých mladých od 9. ročníka vyššie. Začíname vždy sv. omšou v kostole o 17:30 a potom program pokračuje na oratóriu.

Kresťanský koučing

Dnes (nedeľa) v čase od 18:00 do 19:30 ponúka svoju kresťanskú službu pomoci párom, jednotlivcom i skupinám – kresťanský kouč (Ivan Šimko). Bude v návštevnej miestnosti, ktorá je pri vchode do domu od knižnice. Po dohode je stretnutie možné aj v inom čase. (Kontakt: 0948 101 141)

 

1. nedeľa zameraná na rodinu.

Budúcu nedeľu (20.9.) chceme v našej farnosti zamerať pozornosť na miesto manželstva a rodiny v Božom pláne pre človeka. Pri všetkých sv. omšiach bude osobitná prosba za rodinu. Na sv. omši o 11.00 bude aj homília zameraná na povolanie do manželstva. Poobede o 14:30 bude na oratóriu možnosť duchovnej obnovy pre manželov. K dispozícii budú aj kňazi na spovedanie alebo rozhovor. Viac informácií je na plagáte.

 

Pripomíname základné pravidlá dodržiavania hygienických opatrení:

  • nosenie rúška počas celej svätej omše
  • používanie dezinfekcie
  • spôsob podávania svätého prijímania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak. (Tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými.)
  • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

Od štvrtka 10.9. platia obmedzenia pri hromadných podujatiach i cirkevných (maximálne 500 osôb v interiéroch). https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200910014

 

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina: 0913

 

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 7. 

 

Ružencová pobožnosť v Bánovej

bude dnes (v nedeľu 13. 9.) pri kaplnke Fatimskej Panny Márie o 14,30 hod.