Liturgický kalendár:

23.9. pondelok
Spomienka (Sp.) na sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
26.9. štvrtok
Ľubovoľná sp. (Ľ. Sp.) na sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
27.9. piatok
Sp. na sv. Vincenta de Paul, kňaza
28.9. sobota
Ľ.sp. Sv. Václava, mučeníka, alebo sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov mučeníkov,
29.7. nedeľa 26. nedeľa v cezročnom období

Zbierka na saleziánsky seminár vyniesla minulú nedeľu 1101 € u saleziánovv Bánovej 327 €. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

Budúcu nedeľu 29.9. bude zbierka na náš obnovený kostol. Náš farský kostol je obnovený. Ďakujeme tým, ktorí už prispeli hmotne alebo duchovne. Vopred ďakujeme aj tým, ktorí nám pomôžu vyrovnať tieto väčšie výdavky, ktoré sa hýbu okolo 30 000 Eur. V tejto sume je zahrnutá oprava stropov a zateplenie strechy chóru, maľovanie, časť novej elektroinštalácie, nové svietidlá,  prečalúnenie lavíc a nové koberce. Nie je vyčíslená hodnota odpracovaných asi 800 hodín, ktoré darovali naši farníci a spolubratia.

Pre pomoc ľuďom bez vlastného bývania bude predaj pomôcok „Montessori“, ktoré sú vhodné pre rozvoj detí predškolského i školského veku. Uskutoční sa v túto nedeľu 22.9. po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00.

Pozývame vás na návštevu saleziánskej knižnice, ktorá je otvorená pre verejnosť každý štvrtok a piatok v čase od 15:00 do 17:00. Tituly kníh si môžete pozrieť aj cez našu webovú stránku www.zilina.sdb.sk – stačí si kliknúť na úvodnej strane na obrázok „Knižnica saleziánum“.

Činnosť nášho oratória sa tento mesiac rozbieha a stále je možnosť zapojiť sa do niektorých stretiek a krúžkov. Viac vo výveske, alebo priamo v oratku či na www.domkazilina.sk.

Prihlášky na prípravu na 1. sv. prijímanie – si môžete stiahnuť na našom webe zilina.sdb.sk, alebo ich už dostali deti od katechétov na školách v našej farnosti: na ulici Vendelína Javorku, Jarnej a v Bánovej.  ( https://www.zilina.sdb.sk/farnost/sviatost-eucharistie/ ) Prihlasovanie je iba vo štvrtky na fare v septembri!!! Prvé stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude 6.10. vo farskom kostole u saleziánov… Začneme sv. omšou a po nej bude doobeda stretnutie…

Prihlášky pre dospelých na prípravu na krst alebo sviatosť birmovania nájdete na stolíku medzi časopismi alebo aj na našom webe ( zilina.sdb.sk) v kolónke sviatosť krstu.

7.ročník výstupu na Fatranský Kriváň na počesť don Titusa Zemana. Ide sa v (budúcu) nedeľu 29.9. Zraz o 7.15 pri soche dona Bosca u saleziánov pri kostole. Možnosť je z Vrátnej doliny ísť aj lanovkou o 11:00. Sv. omša by na vrchole o 12:00. Presnejšie informácie sú vo výveske.

Akadémia Veľkých diel. Čo je cieľom? Cez hľadanie odpovedí na dôležité životné otázky a študovaním veľkých diel západnej civilizácie umožniť stredoškolákom, aby lepšie porozumeli sebe a svetu a stali sa tak hrdinami svojho vlastného príbehu.” a ich vízia je: “Charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse.” Viac na plagáte vo výveske. prihlásiť sa treba do pondelka 23.9. (https://www.akademiavelkychdiel.sk/ )

Diecézna charita Žilina ďakuje všetkým darcom, ktorí sa zapojili do 10.ročníka zbierky školských pomôcok. Pomohli sme spolu vyše 600 deťom v Žilinskej diecéze. Viac informácií na www.charitaza.sk

Inštitút Communio a Ekuza pozývajú prežiť Týždeň kresťanskej kultúry. Viac o programe nájdete na plagáte vo výveske a v špeciálnej prílohe diecézneho mesačníka, ktorú si môžete zadarmo vziať vzadu na stolíku. 

Budúci týždeň upratuje skupina č.3.

Špeciálne pre Bánovú: 

Opravy na kostole

Pravdepodobne ste zaregistrovali, že sa s prácami na kostole blížime do finále. Zdržanie spôsobilo nepriaznivé počasie, ktoré oddialilo maľovanie kostola, čerpanie dovoleniek, postupné riešenie ako čo najefektívnejšie urobiť bleskozvod, opravy omietky a odvodnenie ako aj vylepšenie strechy.

Na budúcu nedeľu po druhej sv. omši o 9.30 by sme urobili poďakovanie za práce a nebude chýbať prekvapenie. Tiež chceme vyjadriť srdečné poďakovanie všetkým štedrým darcom za milodary.

Budúcu nedeľu bude aj posledná zo zbierok povolených biskupským úradom práve na vyplatenie faktúr za práce na našom kostole.