Liturgický kalendár:

 

26.9. v stredu spomienka Sv. Kozma a Damián, mučeníci
27.9. vo štvrtok spomienka, Sv. Vincent de Paul, kňaz
29.9. v sobotu sviatok,  Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli
30.9. je 26.nedeľa v cezročnom období

Zbierka na saleziánsky seminár z minulej nedele vyniesla 923 eur vo farskom kostole u saleziánov a 315 eur v kostole v Bánovej. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.

Príprava na prvé sväté prijímanie sa v našej farnosti začína prihlásením dieťaťa s rodičmi v septembri 2018 (nie neskôr). Prihlášky si ešte môžete zobrať zo stolíka na časopisy, alebo si ich môžete stiahnuť cez našu webovú stránku: zilina.sdb.sk v časti sviatosť eucharistie. Na prihlásenie treba, aby prišli osobne rodičia s dieťaťom na faru. Termíny sú napísané na prihláške, pred sebou máme posledný týždeň na prihlásenie. V prípade potreby iného termínu prosím dohodnite sa na inom septembrovom termíne na mailovej adrese zilina.sdb@fara.sk .

Príprava na sviatosť manželstva. Ak máte záujem prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v tomto, alebo budúcom roku, prosíme, aby ste sa ozvali čím skôr, najneskôr však pol roka dopredu a skôr ako začnete vybavovať iné záležitosti.

Pri príležitosti 1. výročia blahorečenia don Titusa Zemana

Vás pozývame na budúcu nedeľu 30.9. na výstup na Fatranský Kriváň. Odchod od Saleziánov o 7:15 autami. O 12:00 bude na vrchole sv. omša a po nej agapé z vlastných zásob. Pod vrchol sa dá vyviesť aj lanovkou. Viac informácii nájdete na plagátiku vo výveske.

Stretká pre vysokoškolákov

Všetkých vysokoškolákov, ktorí ešte nechodia na stretká, pozývame do nových stretiek. Pre tých, čo študujú v Žiline bude v utorok po mládežke a pre tých čo študujú mimo Žiliny niekedy počas víkendu. Konkrétne informácie kedy bude prvé stretnutie a na koho sa kontaktovať nájdete na výveske.

 Piatkové adorácie a upratovanie. Budúci piatok začíname o 9:30. Stále pozývame posilniť skupiny na adoráciu i upratovanie. Aj tu sa učíme prijímať a prejavovať Božiu lásku.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 8.

Otvorenie DOMCA v novom školskom roku (BÁNOVÁ).

V piatok 28. septembra 2018 o 15:15 pozývame deti a rodičov na otvorenie Domca v tomto školskom roku. Tešia sa na vás saleziáni, animátori a sympatizanti.

Do pozornosti dávame aj pozvánky, ktoré nájdete vo výveske:

– pozvánka na stretnutia vysokoškolákov u saleziánov: utorok 2.10. po mládežke (18:45) cca o 19:45 a v piatok 5.10. cca o 20:00.

Sú tam aj dve ponuky z Hájika:

– Pozvánka na katechézky pre dospelých a mládež v kostole Božieho milosrdenstva.

– Pozvánka na týždeň za život pri pamätníku nenarodených detí od 23.9. – 28.9.