Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
21.09. pondelok sv. Matúš, apoštol a evanjelista – sviatok 6:30  17:30 17:30
22.09. utorok bl. Jazoef Calasanz a spoločníci (špan. mučeníci – spom. 6:30  17:30 17:30
23.09. streda sv. páter Pio z Piertralčiny –  spomienka 6:30  17:30 17:30
24.09. štvrtok   6:30  17:30 17:30
25.09. piatok   6:30  17:30 17:30
26.09. sobota 7:00  17:30 18:30
27.09. nedeľa 26. nedeľa v cezročnom období roku A 6:30 8:00 9:30 20:00 7:00 9:30

 

1. nedeľa zameraná na rodinu:

Dnes (nedeľu) chceme v našej farnosti zamerať pozornosť na miesto manželstva a rodiny v Božom pláne pre človeka. Poobede o 14:30 bude na oratóriu možnosť duchovnej obnovy pre manželov. K dispozícii budú aj kňazi na spovedanie alebo rozhovor. Viac informácií je na plagáte.

Zbierka na Svätú zem

Vďaka Vašej štedrosti sme podporili kresťanov v Palestíne sumou 952,58  € Žilina – 684,91 Bánová – 267,67).

Dnes sa nám zasa ponúka možnosť peňažne podporiť seminár. V našej farnosti túto zbierku posielame na podporu formácie našich budúcich saleziánskych kňazov. Nech Vám to Pán štedro odmení.

Prihlášky na prípravu k sviatostiam

  • na 1. sv. prijímanie (tretí ročník a starší) (možno sa prihlásiť do 25.9.)
  • sviatosť birmovania (od ôsmeho ročníka) (možno sa prihlásiť do 23.10.)
  • sviatosti pre dospelých (možno sa prihlásiť do 23.10.)

Prihlášky si môžete stiahnuť z nášho webu.

Výstup Títusa Zemana na Veľký Fatranský Kriváň.

Ponuka to pre všetkých milovníkov zdravého pohybu: 8. ročník výstupu na budúcu nedeľu 27.9.2020 sv. omša na vrchole o 12.00. Bližšie info na výveske.

Primičná sv. omša

náš novokňaz don Marek Vaško slúži v nedeľu večer (20.9.) v našom farskom kostole svoju primičnú sv. omšu, pri ktorej udelí aj novokňazské požehnanie. Ďalšia možnosť prijať od neho novokňazské požehnanie bude v pondelok večer o 17,30  (tiež u saleziánov)

Zrušenie pevnej linky

Informujeme Vás, že ku koncu októbra rušíme pevnú linku, dovoláte sa k nám cez GSM bránu: 0904 921 273. taktiež na farský úrad sa nedovoláte na pevnú linku, iba na mobil: 0911 762 652.

 

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina: 0920

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 8.