Zbierka na kostol vyniesla minulú nedeľu 2366 eur a pre kostol v Bánovej 1780 eur všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.

Modlitba sv. ruženca. Nezabúdajme sa modlievať ruženec. Mesiac október je mesiacom tejto modlitby, aby sme sa s nej prehĺbili i zjednotili v rozličných úmysloch. U saleziánov sa budú skupiny predmodlievať podľa rozpisu – o 17:00 pred sv. omšami od pondelka do soboty. V pondelok – saleziáni, v utorok – sal. spolupracovníci a rodiny, v stredu fokoláre, vo štvrtok rodiny a sal. spolupracovníci, v piatok mladí, v sobotu spoločenstvo sv. ruženca. V nedele sa modlievame o 14:30 najprv ruženec a potom korunku Božieho milosrdenstva. Srdečne Vás pozývame.

Povzbudzujeme, aby sa deti modlili ruženec spolu s rodičmi 18.10. sa deti budú modliť ruženec za pokoj a jednotu vo svete, nezabudnime sa pridať. (viac na stránke http://miliondeti.sk )

Po sv. omši o 9:30 (6.10.) bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich.

Októbrová kňazská rekolekcia  bude v našom kostole vo štvrtok 10.10. o 9:30. Začíname sv. omšou, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

Stretnutie rodičov birmovancov a aj birmovancov bude v piatok 11.10. o 17:30 – začneme sv. omšou a po nej budeme pokračovať. Tiež už teraz pripomíname, že birmovanci budú mať obnovu – 19.10. dopoludnia od 8:30 v kostole.

Jesenné upratovanie kostola a oratória. Pozývame vás na brigádu v sobotu 12.10.. potrebujeme upratať naše oratórium i kostol hlavne na miestach, kde sa to nestíha (v telocvični i v oratku okná, parapety, skladové a vonkajšie priestory, príprava dreva do krbu a podobne). Práce bude dosť, obed bude zabezpečený. Kto by chcel, môže sa pridať už od piatku 11.10. od 15:00. Kvôli obedu by bolo vhodné prihlásiť sa v sakristii kostola alebo v oratóriu, aby sme vedeli zabezpečiť všetko potrebné.

 Prihlášky pre dospelých na prípravu na krst alebo sviatosť birmovania nájdete na stolíku medzi časopismi alebo aj na našom webe ( zilina.sdb.sk) v kolónke sviatosť krstu. Mládežnícka príprava na birmovku sa otvorí až na jar tohto školského roka.

  Budúci týždeň upratuje skupina č.5.