Liturgický kalendár: 

11.10. štvrtok Výročie posviacky katedrálneho chrámu 
Najsvätejšej Trojice
, sviatok
14.10.2018 28. nedeľa v cezročnom období

 

 Úmysly sv. omší na november a december sa v Bánovej budú zapisovať vo štvrtok 11. októbra 2018 pred sv. omšou.

 Modlitba posvätného ruženca

Vrele odporúčame modlitbu ruženca najmä počas tohto mesiaca. V našom farskom kostole sa cez týždeň modlíme spoločne sv. ruženec o 17:00. Predmodlievajú sa ho skupiny podľa rozpisu.

– Špeciálne pozývame rodiny s deťmi, aby obnovili tradíciu tejto modlitby doma, v spoločenstvách i v kostole. K tejto modlitbe nás volá aj Svätý otec František, ktorý hovorí v posledných mesiacoch o veľkých náporoch Zlého na Cirkev.

Pápežská nadácia pre pomoc Cirkvi v núdzi (ACN) pozýva tradične deti z celého sveta na spoločnú modlitbu svätého ruženca tento rok na štvrtok 18.10..

V Bánovej sa zvykne spoločenstvo veriacich stretávať pri kaplnke Fatimskej Panny Márie 13. deň v mesiaci. Tento mesiac vychádza 13. na sobotu. Pozývame teda deti, mladších i starších na modlitbu ruženca ku kaplnke v sobotu 13.10. o 13:00.

 Stretnutie prvoprijímajúcich bude v nedeľu 14.10. Začneme sv. omšou o 9:30 vo farskom kostole u saleziánov – po nej bude stretnutie s úvodnou témou a dôležitými informáciami.

 Duchovná obnova pre rodiny bude v nedeľu 14.10. 2018 o 9:00 hod v saleziánskom oratóriu. Tému Spiritualita muža a ženy z cyklu Emócie, potreby a cesta k uzdravujúcej slobode vedie don Pavol Dzivý. Podrobnejšie informácie, mail na prihlásenie, sú na plagáte na nástenke.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 1.

 Pozvánky z iných farností Žiliny:

v sobotu 13. 10. 2018 bude vo Farskom kostole Božieho milosrdenstva vo Farnosti Žilina-Hájik svätá omša a stretnutie pre pestúnske, adoptívne a profesionálne rodiny (ale aj pre tých, čo takú možnosť zatiaľ len zvažujú). Viac informácií je v pozvánke (príloha) a na webe www.prijatedeti.sk

 – Pozvánka pre slobodných hľadajúcich životného partnera. Príďte sa zoznámiť s novými ľuďmi, ktorí rovnako ako vy túžia vstúpiť do sviatostného manželstva, na speed dating katRande8. októbra,  2018 o 18. hod.do kaviarne Café Kupé, na Katedrálnom námestí 25,  (budova farského úradu) v Žiline.

 Do pozornosti dávame aj ďalšie pozvánky, ktoré nájdete vo výveske