Liturgický kalendár:

14.10. pondelok Ľubovoľ. spomienka na Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka
15.10. utorok Spomienka na sv. Teréziu od Ježiša, pannu a učiteľku Cirkvi
16.10. streda Ľub. spomienky na sv. Margitu Máriu Alacoque, panny, sv. Hedvigu, rehoľníčku a sv. Gála, kňaza
17.10.štvrtok  Spomienka na sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
18.10. piatok Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu
19.10. sobota Ľubovoľ. spomienky na Jána a Izáka kňazov a spoločníkov mučeníkov, Sv. Pavla z Kríža, kňaza a spomienka na Pannu Máriu
20.10. nedeľa 29. nedeľa v cezročnom období

Modlitba sv. ruženca. U saleziánov sa modlievajú skupinky ruženec podľa rozpisu – o 17:00 pred sv. omšami od pondelka do soboty. V pondelok – saleziáni, v utorok – sal. spolupracovníci a rodiny, v stredu fokoláre, vo štvrtok rodiny a sal. spolupracovníci, v piatok mladí, v sobotu spoločenstvo sv. ruženca. V nedele sa modlievame o 14:30 najprv ruženec a potom korunku Božieho milosrdenstva. Srdečne Vás pozývame.

Povzbudzujeme, aby sa deti modlili ruženec spolu s rodičmi 18.10. sa deti budú modliť ruženec za pokoj a jednotu vo svete, nezabudnime sa pridať. Ak budete môcť prísť na večernú sv. omšu, modlitbu ruženca začneme spolu o 17:00. (Viac o tejto iniciatívne nájdete na stránke http://miliondeti.sk )

Predaj Montessori pomôcok pre deti školského i predškolského veku bude v nedele

13.10. a 20.10. po ranných sv. omšiach. Výťažok z predaja ide na podporu ľudí bez vlastného domova.

 Duchovná obnova pre birmovancov bude v sobotu 19.10. dopoludnia od 8:30 v kostole, ktorú zakončíme svätou omšou. Prosíme Vás o modlitbové sprevádzanie našich birmovancov i rodiny, aby dokázali vytvoriť pre pôsobenie Božieho Ducha vo svojich životoch potrebný priestor.

Prihlášky pre dospelých na prípravu na krst alebo sviatosť birmovania nájdete na stolíku medzi časopismi alebo aj na našom webe ( zilina.sdb.sk) v kolónke sviatosť krstu. Mládežnícka príprava na birmovku sa otvorí až na jar tohto školského roka.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline. Srdečne ste pozvaní. Bude sa konať dňa 25. októbra 2019 so vstupom o 10,00 h v budove školy Na Závaží 2 v Žiline. Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory gymnázia a oboznámiť sa s podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole. Pre záujemcov o štúdium sú pripravené otvorené hodiny v triedach a v odborných učebniach. (Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke školy www.sskp.sk )

Inštitút Communio pozýva v utorok 15. októbra do Diecézneho centra o 17.00 na dvojpodujatie: najprv otvoríme výstavu výtvarníka Dominika Mončeka a potom bude diskusia “Ako sa angažovať v regióne?” s dvoma mladými ľuďmi Karinou Holešovou a Denisom Cáderom, ktorí majú skúsenosť s prácou v samospráve – diskusia od Novembra ´89 po dnešok. Moderuje Júlia Kavecká z rádia Lumen.

Vo výveske nájdete program pobožností  pri príležitosti putovania relikvií sv. Vincenta de Paul v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline (Sirotár) 19. – 20. októbra 2019.

 Budúci týždeň upratuje skupina č.6.