Liturgický kalendár:

15.10.2018, Pondelok spomienka, Sv. Terézia od Ježiša (z Avily), panna a učiteľka Cirkvi;
17.10.2018, Streda spomienka, Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
18.10.2018, Štvrtok sviatok, Sv. Lukáš, evanjelista
19.10.2018, Piatok ľubovoľné spomienky:  Sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi a spoločníci, mučeníci; sv. Pavol z Kríža, kňaz
21.10.2018 28.nedeľa v cezročnom období (misijná nedeľa)

Misijná nedeľa Budúcu nedeľu bude zbierka na podporu misií. Všetkým darcom vyslovujeme vopred Pán Boh odmeň.

Podpora ľudí bez vlastného domova. Kúpou Montessori pomôcok a hier pre predškolákov i školákov, alebo rozličných bavlnených eko- vreciek na nákupy a iných pomôcok. Budúcu nedeľu (21.10.) po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00.

Modlitba posvätného ruženca

Vrele odporúčame zintenzívniť modlitbu ruženca najmä počas tohto mesiaca. Špeciálne pozývame rodiny s deťmi, aby obnovili tradíciu tejto modlitby doma, v spoločenstvách i v kostole. K tejto modlitbe nás volá aj Svätý otec František, ktorý hovorí v posledných mesiacoch o veľkých náporoch Zlého na Cirkev.

Pápežská nadácia pre pomoc Cirkvi v núdzi (ACN) pozýva tradične deti z celého sveta na spoločnú modlitbu svätého ruženca tento rok na štvrtok 18.10..

V našom farskom kostole sa cez týždeň modlíme spoločne sv. ruženec o 17:00. Predmodlievajú sa ho skupiny podľa rozpisu.

Niečo zo saleziánskej kuchyne :-) 

– Komunita saleziánov v Žiline hľadá osobu, ktorá by počas víkendov zabezpečovala chod komunitnej kuchynky. Cez týždeň komunita odoberá stravu v novozriadenej kuchyni avšak cez víkendy treba stravovanie zabezpečiť samostatne. Záujemci sa môžu prihlásiť u direktora alebo ekonóma domu do budúcej nedele 21.10.2018.

– V novozriadenej kuchyni je možnosť stravovať sa pre jednotlivcov aj firmy. Ak by ste mali o takúto službu záujem, podrobné informácie Vám poskytne vedúci kuchyne.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 2.

Bánovská šarkaniáda. V nedeľu 21. októbra 2018, pozývame deti, mládež, rodičov a všetkých fanúšikov lietajúcich šarkanov na Bánovskú ŠARKANIÁDU. Stretneme sa poobede o 14:00 pri kostole v Bánovej alebo priamo na lúke za cintorínom, kde o 14:30 začíname s púšťaním šarkanov. Súťažiť sa bude vo viacerých kategóriách o sladké ceny, preto si nezabudnite priniesť svojho originálneho šarkana. Informácie nájdete aj na plagáte a na Facebooku Domca.

 Pozvánky z vývesky:

Pozvánky a informácie na adorácie, koncerty, púť do Ríma alebo o zriadenej psychologickej poradne v centre N3 vo fare –Žilina-Mesto nájdete vo výveske. Podobne dávame do pozornosti dávame aj kurz RODIČOVSKÉ VEČERY – ide o päť stretnutí a prvé je 6.11.. kontakty a presnejšie info nájdete vo výveske.