Liturgický kalendár:

22.10.2018, Pondelok ľ. spomienka, Sv. Jána Pavla II., pápeža
23.10.2018, Utorok ľ. spomienka, Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
24.10.2018, Streda ľ. spomienka, Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa
19.10.2018, Štvrtok ľ. spomienka, Sv. Maura, biskupa
28.10.2018 30.nedeľa v cezročnom období

 Zbierka na misie. Dnes je zbierka na misie. Všetkým darcom vyslovujeme vopred Pán Boh odmeň.

Podpora ľudí bez vlastného domova. Kúpou Montessori pomôcok a hier pre predškolákov i školákov, alebo rozličných bavlnených eko- vreciek na nákupy a iných pomôcok. Budúcu nedeľu (21.10.) po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00.

Bánovská šarkaniáda. V túto nedeľu (21. októbra 2018), pozývame deti, mládež, rodičov a všetkých fanúšikov lietajúcich šarkanov na Bánovskú ŠARKANIÁDU. Stretneme sa poobede o 14:00 pri kostole alebo priamo na lúke za cintorínom, kde o 14:30 začíname s púšťaním šarkanov. Súťažiť sa bude vo viacerých kategóriách o sladké ceny, preto si nezabudnite priniesť svojho originálneho šarkana. Informácie nájdete aj na plagáte a na Facebooku Domca.

Popri hľadaní, ako  ďalej s farským kostolom sa ukazuje potreba urobiť niektoré úpravy, aby priestor, kde sa konajú naše liturgické slávenia, bol dôstojný a účelný. Na ekonomickej rade sme sa zhodli, že treba:

         Vymaľovať kostol

         Zlepšiť a zmodernizovať osvetlenie kostola a telocvične

         Tepelne zaizolovať niektoré časti, najmä v podkroví kostola, ktoré spôsobujú veľké úniky energie

         Do priestoru telocvične osadiť zobrazovacie zariadenie, ktoré by ľuďom, ktorí sa v tom priestore nachádzajú, sprostredkovali lepší kontakt s tým, čo sa deje pri oltári.

V tejto súvislosti sa chceme obrátiť na Vás, drahí farníci, s prosbou o pomoc: Ak by niekto z Vás, alebo ak by ste poznali niekoho, kto by nám v týchto veciach vedel odborne pomôcť či už s prípravou projektov alebo samotnou realizáciou, kontaktujte farára, ekonóma alebo direktora saleziánskeho domu.

 – kostol v Bánovej. Súbežne s touto témou beží aj príprava maľby fasády a výmeny strešnej krytiny kostola v Bánovej. Zdržala nás administratíva s vybavovaním správcovstva kostola farnosťou Žilina-Saleziáni. Na základe týchto príprav môžeme žiadať biskupský úrad o dovolenie k prevedeniu týchto prác. Najvhodnejším časom by bolo obdobie jari 2019, aby sme mohli sláviť 80. výročie posviacky kostola na naše hody. Trochu to bude závisieť aj od našich príspevkov i zaangažovanosti. O cenách, ponukách a stave financií vás budeme priebežne informovať.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 3.

Ďalšie pozvánky a oznamy nájdete vo výveske.