Liturgický kalendár:

22.10. utorok Ľubov. spomienka na Sv. Jána Pavla II, pápeža
23.10. streda Ľubov. spomienka Jána Kapistránskeho
24.10.štvrtok Ľubov. spomienka Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa
25.10. piatok Ľubovoľ. spomienka sv. Maura, biskupa
27.10. nedeľa 30. nedeľa v cezročnom období

 Dnes je zbierka na misie, všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

PROJEKTOVÁ SÚŤAŽ. Do pozornosti dávame letáky, ktoré si môžete zobrať pri vstupe do kostola. Sú ponukou pre tvorivé využitie darov na rozvíjanie poslania vo farnosti podľa kategórii, na ktoré možno získať aj finančnú pomoc. Viac sa dočítate v nich. https://granty-dcza.webnode.sk/

Predaj Montessori pomôcok pre deti školského i predškolského veku bude ešte v túto nedeľu po ranných sv. omšiach. Výťažok z predaja ide na podporu ľudí bez vlastného domova.

 V nedeľu (dnes) o 14:30 bude modlitba ruženca za misie s korunkou Božieho milosrdenstva s možnosťou stretnúť sa v oratku po pobožnosti.

 Slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania bude v sobotu 26.10. o 10:00. Sprevádzajme vo svojich modlitbách birmovancov a ich rodiny, aby dokázali žiť naplno vieru a stať sa jej ohlasovateľmi slovom i príkladom.

 Šarkaniáda v Bánovej.V nedeľu 27.10.2019 pozývame všetkých na šarkaniádu. Stretneme sa o 14:00 pri kostole v Bánovej, alebo 14:30 priamo na mieste púšťania šarkanov (na lúke za cintorínom). Máme pre vás pripravené rôzne súťaže a sprievodné aktivity.

Prihlášky pre dospelých na prípravu na krst alebo sviatosť birmovania nájdete na stolíku medzi časopismi alebo aj na našom webe ( zilina.sdb.sk) v kolónke sviatosť krstu. Mládežnícka príprava na birmovku sa otvorí až na jar tohto školského roka.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline. Srdečne ste pozvaní. Bude sa konať dňa 25. októbra 2019 so vstupom o 10,00 h v budove školy Na Závaží 2 v Žiline. Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory gymnázia a oboznámiť sa s podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole. Pre záujemcov o štúdium sú pripravené otvorené hodiny v triedach a v odborných učebniach. (Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke školy www.sskp.sk )

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 29. októbra 2019 v čase od 9.00 do 12. hod.“

Vo výveske nájdete program pobožností  pri príležitosti putovania relikvií sv. Vincenta de Paul v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline (Sirotár) 19. – 20. októbra 2019.

Budúci týždeň v piatok po večernej sv. omši upratujú rodičia birmovancov.