Liturgický kalendár:

23.12.2018 4. adventná nedeľa

 Adventné popoludnia začínajú o 15.00. O 16:00 bude pol hodinka s témou pre dospelých – na tému „Ako vychovať chlapca a dievča vo svete plnom gender ideológie“, chlapí pozývajú na punč pre deti i dospelých. Adventné popoludnia sú otvorené všetkým vekovým kategóriám, zvlášť na dobrú kávičku pozývame seniorov.

 Od 17.12. začína blízka príprava na Vianoce. Nezabudnime na duchovnú prípravu a na to, že cieľom sú Vianoce – teda prítomnosť Ježiša v našich srdciach a vzťahoch.

 Spovedanie pred Vianocami

  • Dnes (16.12.) spovedáme od 14:00 do 16:30 na Solinkách.
  • V našej farnosti budeme spovedať ešte v Bánovej v pondelok 17.12. od 15:00 – 17:00. Posledné spoločné spovedanie bude v kostole na Vlčinciach. Viac informácii v tabuľke vo výveske alebo na našej stránke www.zilina.sdb.sk

Nové DBŽ (Don Bosco v Žiline). O udalostiach v našom diele a tiež rozpisy sv. omší cez Sviatky – nájdete v novom rozšírenom formáte DBŽ. Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 50 centov.

Sv. omše cez Vianoce a vianočné prázdniny

U saleziánov

  • 24.12. budú o 6:30 a nočné o 22:00 a 24:00
  • 25.12. budú ako v nedeľu so zmenou večernej sv. omše namiesto o 20:00 bude o 17:30
  • 26. 12 budú sv. omše ako v nedeľu ale bez večernej.
  • 31.12. budú sv. omše o 6:30 a o 16:30 sv. omša s ďakovnou pobožnosťou.

V Bánovej

  • 24.12. sv. omša o 7:00 a o 24:00
  • 25.12. a 26.12. ako v nedeľu o 7:00 a 9:30.
  • Na Silvestra bude sv. omša s ďakovnou pobožnosťou o 16:30.

Oznam o Štefanskej zábave. Občianske združenie Domec, saleziáni spolupracovníci a Oratko pripravujú tradičnú Štefanskú zábavu v Rondel klube – viď. plagát na nástenke. Informácie o predpredaji lístkov u saleziánov na vrátnici a v Bánovej u r. Benikovskej. Ste srdečne vítaní.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 2.  

Dobrá novina. Koledníci Dobrej noviny budú v Bánovej chodiť 26.12.. Kto by ich chcel prijať a podporiť aj projekty pre misijné krajiny, ktoré podporuje toto podujatie, sa môže prihlásiť v sakristii kostola.

Ďalšie pozvánky nájdete vo výveske.