Liturgický kalendár:

 

28.1.pondelok Spomienka na sv. Tomáša Akvinského
31.1.štvrtok Sviatok sv. Jána Bosca, kňaza, zakladateľa saleziánov a patrón farského kostola
1.2. piatok Prvý piatok v mesiaci (štvrtok a piatok spovedáme už od 16:30)
2.2. sobota Sviatok Obetovanie Pána (Hromnice), Deň zasvätených,                                 1. sobota v mesiaci (pobožnosť fatimskej soboty po rannej sv. omši)
3.2. nedeľa Slávnosť patróna farského kostola – hody (4. nedeľa v cezroč. období)

 

2.2. (v sobotu) bude Sviatok obetovania Pána. Aj večerná sv. omša bude z tohto sviatku. Prineste si sviece, ktoré na úvod svätej omše požehnáme. V tento deň bude v našom kostole stretnutie zasvätených s otcom biskupom, ktoré začne sv. omšou  o 10:00. Na sv. omšu ste pozvaní aj vy, milí veriaci.

 3.2. (budúcu nedeľu) bude o 11.00 hodová slávnostná sv. omša, so slávnostným kazateľom pánom farárom zo Soliniek Dušanom Peckom. Srdečne ste pozvaní. V tento sviatok bude pri sv. omšiach zbierka na saleziánske dielo v Žiline.

 Do 30.1. sme v čase deviatnika k donovi Boscovi. Po sv. omšiach pred požehnaním sa modlíme modlitbu k donovi Boscovi, aby nám pomáhal stať sa svätými a ohlasovať radostnú zvesť našim blížnym.

 Festival saleziánskej kultúry. Saleziáni dona Bosca pozývajú na Festival saleziánskej kultúry, kde medzi inými podujatiami pripravili koncert Detského orchestra v Dome umenia Fatra  9.2. o 16:00 a divadelné predstavenie s názvom Ach tí rodičia… v Dome odborov 10.2. o 16:00.

Po predstavení divadla bude ešte Don Bosco Šou o 17:30 (na toto podujatie bude vstup zdarma). Lístky si môžete kúpiť na internete, alebo v našej sakristii. Po sv. omši o 9:30 a 11:00 sa budú rozdávať špeciálne pozývacie vreckovky na festival.

Vo výveske nájdete pozvánky a informácie podujatí:

– Duchovná obnova pre rozvedených ktorí žijú sami;

– Diskusné fórum o závislostiach a rodine;

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 8.

PRE BÁNOVÚ:

Zbierky:

Budúcu nedeľu 3.2. bude pri sv. omšiach zbierka na saleziánske dielo v Žiline.

Pripomíname že 10.2. budeme mať zbierku na opravu fasády a strechy kostola v Bánovej.