Liturgický kalendár:

 

25.3.pondelok Slávnosť Zvestovania Pána
31.3. 2019 4. Pôstna nedeľa

 

Slávnosť zvestovania Pána je časom, keď si pripomíname, že život človeka začína 9 mesiacov pred narodením v okamihu počatia. Život človeka je posvätný, pretože nie je iba z vôle človeka, ale je veľkým tajomstvom, ktorého prameň nachádzame v Božej láske, ktorá pozná a chráni hodnotu každej ľudskej osoby.

Pri východe z kostola nájdete aj letáčiky s informáciami o iniciatívach pre ochranu života človeka.

 

Pomoc ľuďom bez vlastného domova

Dnes po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00 je predaj tvorivých aktivít  v štýle Montessori  pre predškolský vek, eko-vrecká a  drobné veci s veľkonočnou tematikou. Výťažok z predaja ide na podporu ľudí bez vlastného domova. (Tento predaj ešte zopakujeme v nedeľu 7.4.).

 

2-3% pre DOMKU

Vážení podporovatelia saleziánskeho diela, aj tohto roku je možné poukázať 2, popr. 3% z vašich daní našej mládežníckej organizácii DOMKA. Minulý rok sme vďaka  týmto percentám mohli vykonať veľa dobrého v našej pastoračnej práci. Tlačivá a Výročná správa DOMKY za rok 2018 sú na vrátnici a všetko o darovaní týchto percent ako aj o našom stredisku je na stránke www.skvelyvykon.sk. Ak by niekto potreboval potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, aby mohol poukázať 3% namiesto 2%, potvrdenia vydáva predseda DOMKY-Žilina, don Marián Drahoš

Zbierka na kostol v Bánovej

Zbierka na opravu strechy a fasády v Bánovej minulú nedeľu vyniesla 937,80- eur.

 

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 6

Obrázky do súťaže: