Liturgický kalendár:

 

6.5. v pondelok Spomienka na sv. Dominika Savia
12.5. 2019 4.Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

V túto nedeľu budeme mať výročnú farskú adoráciu, ktorá začne po doobedných sv. omšiach približne o 12:00 a zakončíme ju pred večernou sv. omšou o 19:30. V Bánovej začne po sv. omši o 9:30 a zakončíme ju o 19:00.

Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov bude dnes (v túto nedeľu 5.5.) po sv. omši o 9:30.

Budúcu nedeľu 12.5. bude zbierka na kňazský seminár.

 Ohlášky: Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Marián Chochul pochádzajúci z farnosti Žilina-Solinky a Kristína Brezániová, pochádzajúca z farnosti Žilina – Saleziáni (z Bánovej).

 Pomoc ľuďom bez vlastného domova. Dnes po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00 a potom ešte 19.5. bude predaj tvorivých aktivít  v štýle Montessori. Prosíme Vás, aby ste nám nenosili dopredu veci a neskladovali ich u nás.

 Stretnutie o živote a diele Andreja Pauliniho.   11.mája 2019 pozývame o 17:00 do veľkej zasadačky Mestského úradu Rajec na stretnutie o živote a diele Andreja Paulinyho, rajeckého rodáka, kňaza saleziána, grafika s prof. Dr. Jozefom Rydlom.  O 18:15 vo farskom kostole je sv. omša, ktorej hlavným celebrantom bude don Štefan Turanský. Srdečne ste pozvaní.

Beh Dominika Sávia bude 12.5.2019. Všetkých vás pozývame na tradičný Beh Dominika Savia, ktorý sa uskutoční 12.mája v nedeľu v Bánovej pri kostole. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac info na plagátiku vo výveske alebo facebooku.

Medzinárodný deň matiek. Nezabudnime ani na naše mamy, ktoré tento rok budú mať svoj sviatok na nedeľu Dobrého Pastiera 12.5..

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 3.  

Žilinský kresťanský ples. V piatok 24.05.2019 vás pozývame na Žilinský kresťanský ples, ktorý sa uskutoční v sále Kinekus na Rosinskej ceste. Cena lístka je 22 €. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske a na webovej stránke upc.uniza.sk/ples. Lístky si môžete zakúpiť cez uvedenú webovú stránku alebo v sakristii farského kostola na Vlčincoch.