Liturgický kalendár:

28.10. utorok Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
1.11.piatok Slávnosť všetkých svätých, prikázaný sviatok
2.11. sobota Spomienka na všetkých verných zosnulých.
3.11. nedeľa 31. nedeľa v cezročnom období

Zbierka na misie, vyniesla u saleziánov 2744 € a v Bánovej 941 € všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Potrebujeme podotknúť, že táto zbierka vrámci zmluvy saleziánov s biskupským úradom ide každoročne na podporu saleziánskych misií. Ak by niekto chcel vyslovene podporiť misie vo Rwande, prosím dajte nám vedieť, aby sme mohli preposlať danú čiastku.

Koncert z príležitosti 70-tky Pavla Kršku – ORATÓRIUM KONŠTANTÍN a METOD bude v kostole sv. Barbory dnes (v nedeľu 27.10.2019) o 17:00. Srdečne ste pozvaní.

V našej farnosti bude biskupská vizitácia. Je to čas na stretnutie s otcom biskupom, ktorý zveril našu farnosť saleziánom, ale sám má hlavnú zodpovednosť za ňu pred Bohom. Táto vizitácia  bude v utorok 29.10. Doobeda začneme privítaním otca biskupa a modlitbou liturgie hodín o 8:30. Potom budú prebiehať podľa programu stretnutia. Večer o 16:30 je stretnutie s farskou a ekonomickou radou.

O 17:30 bude sláviť s nami sv. omšu. Na túto sv. omšu pozývame aj mladých – „mládežka“ v tento deň nebude. Po tejto sv. omši nás otec biskup pozýva na stretnutie a rozhovor, ktorý bude v kostole.

Pobožnosť za duše v očistci bude na cintoríne v Bánovej v piatok 1.11. o 14:00.

Úplné odpustky pre duše v očistci

Pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci je potrebné:

 Splniť všeobecné základné podmienky (4 body)

  • spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.),
  • prijímanie ( najlepšie v ten istý deň),
  • modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva),
  • okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

K základným podmienkam sa 2.11. pridáva:

Veriaci , ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých

  • nábožne navštívi kostol alebo kaplnku
  • a pomodlí sa Modlitbu Pána
  • a urobí vyznanie viery ( Verím v Boha),

môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1.11.) až do polnoci určeného dňa (2.11.) za obvyklých podmienok.

 K základným podmienkam sa 1.11.-8.11. pridáva:

Veriaci, ktorý

  • nábožne navštívi cintorín
  • a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých,

môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.

podmienky nájdete vo výveske.

Sv. omše 1.11. a 2.11.

1.11. na Slávnosť všetkých svätých – je prikázaný sviatok:

Sv. omše budú ako v nedeľu aj u saleziánov (v oratóriu sv. omša nebude); podobne aj v Bánovej

2.11. na spomienku všetkých verných zosnulých budú sv. omše u saleziánov o 7:00 a o 17:30 a v Bánovej o 7:00 a 18:30. Večerné sv. omše sú zo spomienky.

Sviečka za nenarodené deti

Pri vstupe do kostola sú sviece, ktorých kúpou za 1 euro, môžeme podporiť projekty v prospech života nenarodených. V sobotu 2.11. si ich môžeme sviecu zapáliť  a pridať modlitbu na tento úmysel. Viac na plagátiku.

Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov bude 3.11. v nedeľu po sv. omši, ktorá býva o 9:30.

Výmena farárov. K 31.10. končí v našej farnosti správu farnosti don Dominik Vinš. Kto by chcel, dnes (v nedeľu 27.10.) poobede o 15:00 bude možnosť sa s ním ešte stretnúť na oratku.

4.11. na večernej sv. omši o 17:30, bude uvedený do funkcie farára don Ferdo Kubík. Nezabudnime na modlitby, na predstavenie spoločenstiev a činnosti, aby sa nový pán farár mohol čím skôr zorientovať  vo svojej farnosti.  V ten deň večerná sv. omša v Bánovej nebude.

Šarkaniáda v Bánovej.

V nedeľu 27.10.2019 pozývame na šarkaniádu. Začiatok je o 14:00 pri kostole v Bánovej, alebo 14:30 priamo na mieste púšťania šarkanov (na lúke za cintorínom). Máme pre vás pripravené rôzne súťaže a sprievodné aktivity.

Budúci týždeň vo štvrtok upratuje skupina č. 7.