Liturgický kalendár:

1.11.2018, Štvrtok Prikázaný sviatok – Slávnosť všetkých svätých
2.11. 2018, Piatok Spomienka na verných zosnulých, zároveň je aj 1. piatok v mesiaci
3.11.2018, Sobota Prvá sobota v mesiaci
4.11.2018 31.nedeľa v cezročnom období

Misijná nedeľa.

Zbierka na podporu misií vyniesla 2005,5 € vo farskom kostole a v kostole v Bánovej 397,70€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Slávnosť všetkých svätých – sv. omše budú ako v nedeľu.

Pomáhajme dušiam v očistci získavaním úplných odpustkov:

  1. Ak v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívime kostol alebo kaplnku a pomodlíme sa Modlitbu Pána a vyznáme vieru ( Verím v Boha), môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. 11.) až do polnoci určeného dňa (2. 11.).
  2. Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, a nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.

Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky – treba byť v posväcujúcej milosti), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

Pobožnosť za duše v očistci bude na cintoríne v Bánovej 1.11. o 14:00.

2.10. spomienka na všetkých verných zosnulých. Sv. omše vo farskom kostole u saleziánov sú o 6:30 a 17:30, V Bánovej o 7:00 a 17:30.

Spovedanie v nadchádzajúcom týždni: Bude u saleziánov pri sv. omšiach a v utorok a stredu od 16:30. V Bánovej v utorok a stredu od 16:30. V iné dni podľa potreby – treba sa ohlásiť v sakristii.

 Duo Sanctus – v kostole u saleziánov, počas svätých omší 1.11. bude sprevádzať liturgiu hra a spev umelcov z Ruska Duo Sanctus. Po sv. omši budú mať krátky koncert. Bude možnosť prispieť na liečbu syna pána Nikolaja.

 Najbližšie stretnutie prvoprijímajúcich 4.11. bude aj u saleziánov a aj v Bánovej. Začíname sv. omšou o 9:30. (Nezabudnime prísť včas pred sv. omšou a pripraviť sa). Po sv. omši budeme pokračovať na stretnutí rodičov a detí doobeda.

Popri hľadaní, ako  ďalej s naším kostolom sa ukazuje potreba urobiť niektoré úpravy, aby priestor, kde sa konajú naše liturgické slávenia, bol dôstojný a účelný. Na ekonomickej rade sme sa zhodli, že treba:

  • Vymaľovať kostol
  • Zlepšiť a zmodernizovať osvetlenie kostola a telocvične
  • Tepelne zaizolovať niektoré časti, najmä v podkroví kostola, ktoré spôsobujú veľké úniky energie
  • Do priestoru telocvične osadiť zobrazovacie zariadenie, ktoré by ľuďom, ktorí sa v tom priestore nachádzajú, sprostredkovali lepší kontakt s tým, čo sa deje pri oltári.

Ako najvhodnejší čas na takéto úpravy sa javí čas od polovice júna do konca júla budúceho roku. V tejto súvislosti sa chceme obrátiť na Vás, drahí farníci, s prosbou o pomoc.

Ak by niekto z Vás, alebo ak by ste vedeli o niekom, kto by nám v týchto veciach vedel odborne pomôcť či už s prípravou projektov alebo samotnou realizáciou, kontaktujte farára, ekonóma alebo direktora saleziánskeho domu.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 4.

Ďalšie pozvánky nájdete vo výveske.