Liturgický kalendár:

4.11. pondelok Sv. Karola Borromejského, biskupa – spomienka
9.11. sobota Výročie posviacky Lateránskej baziliky – sviatok
10.11. nedeľa 32. nedeľa v cezročnom období

 

Vysluhovanie sviatosti krstu

V nedeľu počas sv. omše o 11,00 budú krsty detí.

Pomáhajme dušiam v očistci získavaním úplných odpustkov:

do 8. novembra môžeme pomôcť, ak nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.

Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky:

  • spoveď (v tomto období),
  • prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
  • modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu).

Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

 

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I

Misionári Saletíni s tímom laikov v Advente uskutočnia duchovnú obnovu rozVEDENÍ k BOHU I. pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Je to prvá časť duchovných obnov o ceste uzdravenia po rozvode s témou “Prijatie svojej situácie a odpustenie”. Táto obnova býva raz do roka.

Duchovná obnova bude 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách.

Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.

(https://rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove)

Rekolekcie kňazov nášho dekanátu.

Vo štvrtok sú kňazské rekolekcie v Závodí. Sv. omša začína o 9:30.

Prezentácia misijných dobrovoľníčok

Dve saleziánske misijné dobrovoľníčky: Janka Laštíková (študovala v Žiline) a Veronika Olejníková venovali rok svojho života službe africkým deťom v Keni. O svojich skúsenostiach sa chcú podeliť na prezentácii v Novej synagóge vo štvrtok 7.11. o 18:00.

Všetkých srdečne pozývame, hlavne mladých, ktorí môžu nájsť inšpiráciu pre naplnenie svojho života.

Duchovná obnova rodín

V sobotu 9. 11. bude duchovná obnova pre rodiny. Začína sa farskou svätou omšou o 17.30 a končí sa slávnostnými vešperami o 20.00. Obnovu bude viesť Don Peter Ondrej.

 

Krása sviatosti manželstva

V nedeľu 10. 11. o 15.00 pozývame zvlášť rodiny a manželov na oratko, na  svedectvo a diskusiu s manželmi Mojtovcami o kráse sviatosti manželstva. Príďte celé rodiny – animatori sa postarajú o deti.

 

Inštalácia nového farára.

V pondelok 4.11. na večernej sv. omši o 17:30, bude uvedený do funkcie farára don Ferdo Kubík. V ten deň večerná sv. omša v Bánovej nebude.

 

Budúci týždeň vo štvrtok upratuje skupina č. 8.